Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

• relacionar episodis de la vida quotidiana amb les disfuncions ambientals que pot ocasionar

• discernir efectes a escala local i a escala global

• elaborar criteris de classificació i ponderació dels problemes ambientals.

 

Activitat

 

Uns extraterrestres visiten la Terra i es queden parats de com es viu en aquest planeta. Imagineu-vos els informes que enviaran al cap de la missió i els comentaris que faran dels terrícoles...

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de la «plantilla de classificació» (una per a cada grup) i dels «retalls de premsa», paper i material per escriure
Documentació necessària: Plantilla de classificació, Notícies
Documentació addicional: Informe sobre la terra, Còmic
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials i naturals, ètica
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, contaminació, extinció d’espècies, canvis globals, esgotament de recursos, desequilibris demogràfics, distribució de la riquesa, complexitat
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, riscs ambientals, riscs per a la salut, qualitat de vida, estil de vida, residus, diferències Nord-Sud, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, classificació, maneig d’informació, establiment de relacions causa-efecte, valoració, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió