Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació

 

Ja fa temps que ens hem familiaritzat amb l’expressió «medi ambient» i ens hem acostumat a sentir parlar dels problemes ambientals. Els mitjans de comunicació hi fan referència cada cop més sovint i el tema apareix per tot arreu, des de la publicitat fins als programes electorals dels partits. No obstant això, hi ha molt poca gent que se senti ben informada i que sigui capaç de valorar l’autèntica gravetat dels problemes i d’actuar positivament per fer-hi front. Les notícies catastròfiques i sensacionalistes ens desborden i fan que ens sentim impotents; al seu costat, documentals entendridors sobre la vida animal i reportatges bucòlics d’idíl·lics paisatges naturals toquen la nostra sensibilitat (i a vegades la nostra sensibleria), i aventureres accions ecologistes desperten la nostra simpatia. Massa temes tractats superficialment i amb poc rigor alimenten la nostra confusió i contribueixen al nostre escepticisme.

  

Prendre partit i saber donar una resposta realista a problemes concrets i dins de les nostres possibilitats passa necessàriament per poder analitzar la realitat, localitzar els conflictes que apareixen en la nostra relació amb el medi i valorar-los amb criteri. I en aquest procés és indispensable no mirar les situacions aïlladament, sinó tenir la capacitat de considerar les realitats locals en el marc global: «pensar globalment i actuar localment», aconsella una màxima ecologista.

 

Per això, i encara que comporti una certa simplificació inevitable, pot ser útil jerarquitzar els problemes del nostre entorn en un esquema que ens ajudi a valorar la seva amplitud i a establir relacions. En el nostre entorn immediat percebem problemes de simple deixadesa, relativament fàcils de solucionar si ens n’ocupem. Però si ampliem una mica la visió podem veure dues categories més de problemes també bastant familiars: la destrucció dels hàbitats naturals a causa d’intervencions, a vegades poc raonades, i la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl. Aquests problemes poden tenir com a conseqüència, d’una banda, perills per a la nostra salut, i, de l’altra, pèrdua de biodiversitat vegetal i animal. Tot això pot contribuir a l’esgotament de recursos. Però per damunt d’aquestes categories trobem encara la problemàtica relacionada amb aspectes planetaris, tant pel que fa a la modificació de les condicions ambientals globals com als desequilibris en la població humana i la distribució de recursos.

  

Aquest modelet de «capses petites dintre de capses grans» (vegeu la Plantilla de classificació)  ens permet alhora ordenar els problemes ambientals per categories i evidenciar la relació entre ells. Si atenent la màxima intervenim en la nostra realitat local tenint en compte la situació global, la nostra actuació serà diferent amb tota probabilitat.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de la «plantilla de classificació» (una per a cada grup) i dels «retalls de premsa», paper i material per escriure
Documentació necessària: Plantilla de classificació, Notícies
Documentació addicional: Informe sobre la terra, Còmic
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials i naturals, ètica
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, contaminació, extinció d’espècies, canvis globals, esgotament de recursos, desequilibris demogràfics, distribució de la riquesa, complexitat
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, riscs ambientals, riscs per a la salut, qualitat de vida, estil de vida, residus, diferències Nord-Sud, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, classificació, maneig d’informació, establiment de relacions causa-efecte, valoració, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió