Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació


Una de les funcions que té l’ atmosfera en relació amb la vida és permetre l’intercanvi de gasos. Les plantes i els animals respirem prenent oxigen de l’aire i expulsant diòxid de carboni. La respiració és una de les manifestacions més clares de la indispensable i contínua relació de l’home amb el seu entorn. No podem deixar de respirar més enllà d’uns pocs minuts, perquè el nostre organisme deixaria de funcionar.
Aboquem a l’aire molts residus de la nostra activitat en forma de gasos o de pols. Segons quina sigui la seva concentració, alguns abocaments poden arribar a ser perillosos per a la mateixa salut nostra. Aquest problema és especialment greu a les zones industrials perquè s’hi concentra l’emissió de gasos residuals a l’atmosfera, i a les ciutats a causa sobretot de la circulació de cotxes. Tanmateix també les zones rurals i naturals poden patir problemes de contaminació de l’aire, ja sigui per instal·lacions de producció d’energia (centrals tèrmiques), incineradores, etc.,      ja sigui pels efectes de zones industrials veïnes. D’altra banda, dins de casa es generen a vegades ambients enrarits per manca d’hàbits higiènics.


Notem que l’aire està contaminat quan disminueix la visibilitat per la concentració de fums, quan ens costa respirar, quan fa mala olor, quan se’ns embruten de sutge els objectes exposats a la intempèrie (la roba, els automòbils...) o en general quan hi sentim una qualitat estranya.


Els infants, les persones grans i les que pateixen malalties respiratòries són els més perjudicats per la pèrdua de qualitat de l’aire.

 


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act3
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 12 (16) anys
Durada Durada: de 30 a 50 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: (per a un grup de 15) una caixa gran (mínim 50 x 50 x 50 cm), 30 taps d’ampolla o altres peces petites, 15 etiquetes adhesives blanques, 15 etiquetes adhesives de 3 colors diferents en proporció 9-4-2
Documentació necessària: Taula "Contaminació i la seva gravetat"
Documentació addicional: Episodis de contaminació, Estudi qualitat aire
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: aire, dependència del medi, respiració, contaminació de l’atmosfera, riscs per a la salut, salut
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, atmosfera, oxigen, CO2 , intercanvi de gasos
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, associació, identificació de símbols, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, generalització, síntesi, coordinació de moviments; acceptació, reflexió