Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

1. Imprimiu una còpia de la Plantilla de classificació per a cada grup de participants.
 

2. Prepareu un «retall de premsa» distint per a cada grup. Podeu utilitzar els que donem annexos o bé d’altres que considereu més adients. Disposeu els retalls de premsa sobre una taula o penjats en un plafó per representar un quiosc.


 

Desenvolupament de l'activitat
 

1. Situem-nos en un planeta llunyà d’una galàxia remota. Anirem a fer una missió de reconeixement de la Terra i dels seus habitants. Demaneu als participants que constitueixin grups d’expedicionaris de 4 o 5 persones. Cada expedició pot atorgar-se un nom.
 

2. Com a cap de la missió expliqueu als participants que aquesta serà una expedició preliminar senzilla, amb poc pressupost i poc temps. El seu objectiu és saber si la generació que viu actualment a la Terra ha de fer front a algun tipus de problema planetari. Però aquesta vegada es tractarà únicament de fer una primera aproximació al coneixement dels terrícoles a través dels seus propis òrgans de comunicació. Amb aquesta finalitat, ens limitarem a «envair» el quiosc elegit per a la missió situat en una discreta ciutat de la Terra i tenir, d’aquesta manera, l’oportunitat de llegir les notícies que els terrícoles consideren importants i publiquen a la premsa.
 

3. Repartiu a cada grup una Plantilla de classificació que els servirà per analitzar la situació estudiada i detectar quin tipus de problemes tenen els terrícoles. A la plantilla s’assenyalen diferents nivells de problemes, des dels locals fins als globals. Cada notícia pot estar relacionada amb més d’un nivell. Per exemple, un simple embús de trànsit a la ciutat produeix fums, desordre i soroll en l’entorn local concret, però alhora té efectes de pèrdua de qualitat de l’aire (intoxicació del medi), contribueix a l’augment de l’efecte hivernacle (canvis en les condicions globals) i està directament relacionat amb l’esgotament dels combustibles fòssils (esgotament de recursos). Poden assenyalar-se vinculacions evidents amb la salut humana o l’artificialització del territori. I també amb la desigual distribució dels recursos (cotxes, combustibles). Llegiu col·lectivament els apartats de la plantilla de classificació i assegureu-vos que els participants comprenen bé el significat de cada nivell. Poseu diversos exemples perquè es familiaritzin amb l’ús de la plantilla.
 

4. Un cop donades les instruccions pertinents, un representant de cada grup s’acosta al quiosc i agafa un dels retalls de premsa. Després cada grup ha de llegir-ne el contingut i detectar quins problemes concrets estan relacionats amb la seva notícia. Tots els components del grup col·laboren en la confecció de la llista de problemes. A mesura que es van formulant, es discuteix si és pertinent o no i a quin nivell correspon. Hi ha d’haver acord en el grup. Un secretari recull per escrit la llista de problemes de cada nivell.
 

5. Un cop fet aquest treball, reuniu tots els expedicionaris perquè donin compte del resultat de la seva missió. Els grups expliquen la situació que han analitzat (si ho preferiu, poden llegir la notícia) i exposen la seva classificació dels problemes ambientals. Tots els participants dels altres grups poden intervenir per expressar el seu acord o desacord mantenint una discussió ordenada. Ajudeu-los a detectar conseqüències i implicacions que puguin resultar poc evidents a primer cop d’ull i a ponderar adequadament els problemes. Els secretaris han d’anotar els suggeriments que el grup consideri encertats per completar el seu diagnòstic.
 

6. Un cop doneu per acabada la posada en comú, encarregareu a cada expedició una darrera tasca: escriure una carta als terrícoles donant la seva opinió d’observadors objectius i suggerint noves maneres de mirar els problemes.
 

7. Organitzeu una sessió de lectura pública de les cartes i un debat posterior.
 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de la «plantilla de classificació» (una per a cada grup) i dels «retalls de premsa», paper i material per escriure
Documentació necessària: Plantilla de classificació, Notícies
Documentació addicional: Informe sobre la terra, Còmic
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials i naturals, ètica
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, contaminació, extinció d’espècies, canvis globals, esgotament de recursos, desequilibris demogràfics, distribució de la riquesa, complexitat
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, riscs ambientals, riscs per a la salut, qualitat de vida, estil de vida, residus, diferències Nord-Sud, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, classificació, maneig d’informació, establiment de relacions causa-efecte, valoració, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió