Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació


Per estructurar exercicis d’avaluació se suggereix que els participants:

• esmentin tres exemples de problemes relacionats amb cada un dels nivells de la plantilla de classificació que han fet servir

• assenyalin en el diari del dia tres notícies referides a un problema local que té implicacions globals

• redactin una nota periodística exposant iniciatives per col·laborar en la solució d’un problema ambiental concret. 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de la «plantilla de classificació» (una per a cada grup) i dels «retalls de premsa», paper i material per escriure
Documentació necessària: Plantilla de classificació, Notícies
Documentació addicional: Informe sobre la terra, Còmic
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials i naturals, ètica
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, contaminació, extinció d’espècies, canvis globals, esgotament de recursos, desequilibris demogràfics, distribució de la riquesa, complexitat
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, riscs ambientals, riscs per a la salut, qualitat de vida, estil de vida, residus, diferències Nord-Sud, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, classificació, maneig d’informació, establiment de relacions causa-efecte, valoració, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió