Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Utilitzeu notícies actuals, dels diaris de les últimes setmanes, en comptes dels «retalls de premsa» adjunts.

 

• Podeu introduir l’activitat amb el còmic Historias de Miguelito que trobareu a la documentació addicional.


• En comptes d’escriure una llista de problemes de cada nivell, podeu fer que cada grup disposi de 7 capses de mida distinta (proporcional als requadres de la plantilla), escriguin els problemes en petites targetes i col·loquin cada targeta a la capsa o capses corresponents.


• Publiqueu les cartes en un butlletí local i suggeriu als lectors que n’escriguin altres de semblants.

Extensions

 

Línies d’actuació i protagonistes Demanar als participants que per a cada nivell de problemes de la plantilla de classificació determinin quines línies de solució existeixen i a qui correspon emprendre-les.

 

• Posar-se en contacte amb associacions i col·lectius que treballin per solucionar problemes socioambientals perquè us expliquin en què consisteix la seva activitat i com hi podeu col·laborar.


• Compondre rodolins glossant un problema ambiental i musicar-los. Es pot utilitzar com a motivació la cançó Informe sobre la Terra de La Trinca.

 

• Llegir la novel·la Sin noticias de Gurb d’Eduardo Mendoza i detectar amb quins problemes de la mena que hem analitzat en aquesta activitat es troba el protagonista.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: còpies de la «plantilla de classificació» (una per a cada grup) i dels «retalls de premsa», paper i material per escriure
Documentació necessària: Plantilla de classificació, Notícies
Documentació addicional: Informe sobre la terra, Còmic
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials i naturals, ètica
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, contaminació, extinció d’espècies, canvis globals, esgotament de recursos, desequilibris demogràfics, distribució de la riquesa, complexitat
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, riscs ambientals, riscs per a la salut, qualitat de vida, estil de vida, residus, diferències Nord-Sud, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, classificació, maneig d’informació, establiment de relacions causa-efecte, valoració, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió