Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

• saber que existeixen energies netes i renovables, avui cada cop més explotades, però que ofereixen enormes possibilitats

• descobrir que les millores tecnològiques permeten un ús més eficient dels recursos naturals i energètics

• valorar la innovació tecnològica com un dels instruments útils per progressar cap a un model de societat sostenible.

 

Activitat

 

Anem a la fira! Els participants muntaran una animada fira de mostres els protagonistes de la qual seran ells mateixos ja que es convertiran en empresaris, expositors, creatius... i fins i tot en inventors d’algun aparell amb gran futur.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: una setmana
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: caixes de cartó grans, plafons, retoladors, informació dels experiments mostra
Documentació necessària: Experiments, Informació plafons
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: tecnologia, fonts d’energia renovables/no renovables, fonts alternatives, reciclatge, consum/estalvi d’aigua, desenvolupament sostenible
Altres conceptes Altres conceptes: compostatge, estil de vida, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: comparació, experimentació, modelització, evocació, creació, disseny, organització, treball en grup; constància, cooperació, entusiasme, responsabilitat