Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Informació


La idea de societat sostenible configura un projecte comú per a tots els pobles del planeta, que implica uns principis ètics que cal compartir. Encara que sapiguem que no hi ha acord sobre com fer front als grans conflictes mundials de destrucció i de mala distribució dels recursos essencials per a la vida, res no invalida la imatge de les societats sostenibles com a horitzó vers el qual avançar. Queda un llarg camí a recórrer per arribar a un món en què cada societat trobi la manera de satisfer les seves necessitats sense negar-les a les altres i sense hipotecar les possibilitats de les generacions futures. I si aquest horitzó de societat amb qualitat de vida duradora ens atreu, caldrà emprendre profunds canvis no solament tecnològics, sinó també socioculturals. Canvis que suposen una renovació en el pensament, els valors, les normes, les institucions, la planificació, la gestió, etc. Des d’ara mateix hem d’aprendre a organitzar-nos col·lectivament per posar en marxa aquest procés comunitari de canvi. En aquest procés, examinar la nostra manera de funcionar amb mirada crítica pot resultar molt útil, atès que per millorar és indispensable detectar deficiències i errors. Sovint la nostra actuació individual i col·lectiva respon a hàbits automàtics de comportament, més o menys mimètics amb l’entorn social, i dediquem poca atenció a reflexionar sobre les conseqüències que els nostres actes tenen per als altres i per a nosaltres mateixos. En aquesta tasca tots podem fer-hi alguna cosa. Una cita ja clàssica reflexiona així: «Si tots els habitants de la terra tinguéssim la productivitat dels suïssos, els hàbits de consum dels xinesos, la disciplina dels japonesos i l’instint igualitari dels suecs, podríem augmentar la població sense problemes. Ara bé, amb la productivitat del Txad, els hàbits de consum dels Estats Units, la disciplina de l’Argentina i l’instint igualitari de l’Índia, no es pot sostenir ni la població actual.»

 

Canviar exigeix fer una anàlisi realista de la nostra situació i treballar per trobar camins i maneres de fer passos concrets, cada un des del seu lloc i en cooperació en les responsabilitats compartides.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 30 minuts
Grup Grup: de 21 a 40 participants
Materials Materials: 3 jocs iguals d’arquitectura, 12 mocadors, 6 suports per escriure, paper i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional: Història de rucs, Aptituds i resolució de problemes
Espai: interior
matèries Matèries: ètica, ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, organització social, desenvolupament sostenible, implicació personal, valors, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: complexitat, tecnologia, institucions, acció comunitària
Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, classificació, orientació, simulació, manipulació, generalització, expressió oral, planificació, organització, treball en grup; acceptació, cooperació, responsabilitat