Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

 1. Prepareu una caixa gran, que faci com a mínim 50 x 50 x 50 cm: qualsevol caixa d’electrodomèstic de mida mitjana pot servir. A cada costat de la caixa, a mitja altura, retalleu un rectangle que faci de costat uns 15 cm, i de llargada gairebé tot l’ample de la caixa, deixant uns 5 cm a cada banda perquè no s’esquinci.
      
 2. Col·loqueu la caixa en un punt cèntric de l’espai on hagueu de dur a terme l’activitat. Seguidament dibuixeu un cercle al voltant de la caixa a una distància de 2/3 m de radi. Marqueu el cercle amb guix o cinta adhesiva.
  Exemple: 
  capsa
      
 3. Agafeu 30 taps d’ampolles d’aigua (que representen els «respirs»), separeu-ne 15, enganxeu-hi un gomet blanc a l’interior de cada un i col·loqueu-los dintre de la caixa. Als 15 taps restants enganxeu-hi gomets de tres colors (per exemple groc, vermell i negre) en una proporció 9-4-2 i separeu-los en tres bosses diferents. El color blanc representa «aire net», el altres colors identifiquen la gravetat de l’alteració atmosfèrica: el groc pot indicar una alteració lleu, el vermell important i el negre greu.
      
 4. Prepareu tres cartells o fotografies que representin els tres àmbits en què es mouran els jugadors: a casa, al camp i a la ciutat. Quan hagueu triat les si¬tua¬cions que caldrà treballar, feu una llista que servirà per anotar-hi després el nombre d’afectats per la situació en cada cas i pengeu-la en un lloc ben visible.
      
 5. Prepareu una narració o frases soltes on es vagin succeint fets habituals que poden anar lligats a alteracions atmosfèriques més o menys greus en els diferents àmbits. Podeu ajudar-vos de la llista de possibles situacions que teniu a la documentació necessària.
      
 6. Definiu com les diferents alteracions atmosfèriques afecten la salut de les persones. Per exemple: agafar un tap groc implica una partida sense jugar: caldrà fer una cura de salut! Un tap vermell vol dir una alteració més greu: per tant, dues partides sense jugar. I un de negre comporta la desqualificació automàtica. Feu un cartell que recordi de manera ben visible aquestes normes. Tingueu present, tanmateix, que aquestes o altres regles es poden pactar amb els participants abans de començar.
      

 

Desenvolupament de l'activitat

 

 1. Abans que res comenteu que seguidament realitzarem una activitat que ens ajudarà a veure la importància de la qualitat de l’aire que respirem. Digueu-los que anireu explicant una història de situacions habituals, i que intercalada en la història direu una frase Dóna’m un respir que el necessito, ja! que indicarà la necessitat de respirar: tots s’hauran d’acostar a la caixa i agafar un «respir», però, segons la situació que s’hagi definit, l’aire podrà estar més o menys contaminat i afectarà la nostra salut.
      
 2. Al començament de cada jugada aclarireu en quin context us trobeu, ajudant-vos dels cartells o les fotografies que els representen. Col·loqueu de manera ben visible el cartell o foto que representi l’ambient que heu triat per a aquella jugada (casa, camp o ciutat).
      
 3. Els participants es col·loquen damunt del cercle traçat al terra i s’han de moure constantment caminant al voltant de la caixa seguint les orientacions que anirà donant el director del joc. Aquest se situa prop de la caixa, proveït de les tres bosses dins de les quals hi haurà els taps amb les etiquetes adhesives de colors. Anirà donant les explicacions de cada situació. Per exemple: «Ahir érem a casa menjant espagueti...». Si els participants pertanyen a la franja més baixa d’edat recomanada en aquesta activitat, en lloc d’anar donant voltes poden estar quiets i representar amb mímica les accions plantejades. En el cas de l’exemple simularien menjar espagueti.
      
 4. Quan el director del joc comenci a dir la frase: «Dóna’m un respir que el necessito, ja!», tots els nens han d’anar corrents fins a la caixa, ficar la mà pel rectangle retallat i treure’n un tap abans que no s’acabi la frase. Qui no tingui un «respir» a la mà quan el director digui «...ja!», s’haurà ofegat i per tant quedarà eliminat.
      
 5. Un cop s’han retirat els eliminats, tots els jugadors tornen els taps a dins de la caixa i comencen a moure’s perquè comença una nova partida. Anoteu el nombre d’afectats en el cartell llista d’incidències.
      
 6. De mica en mica, a cada partida, aneu introduint «problemes» que puguin afectar l’aire a cada situació i que poden perjudicar les persones, com ara: «A casa hem pintat les parets de les habitacions, se sent una olor molt forta i si entres en una habitació l’aire no és sa i no pots respirar bé.» Mentre diu això, el director del joc introdueix dins la caixa 4 o 5 taps amb gomets de color vermell. El joc continua, i quan es torna a repetir la frase «Dóna’m un respir..., ja!» el nen que tingui a la mà un tap amb un gomet vermell s’haurà de quedar dues partides sense jugar perquè haurà d’anar al metge per intoxicació.
  imatge nois respirant
      
 7. Alguns «problemes» són més greus que d’altres. Per exemple, a la ciutat, el fum dels motors dels cotxes (que podem representar per gomets de color groc) pot comportar una partida sense jugar; però un cotxe engegat dins del garatge tancat (representat per un tap amb gomet negre) pot voler dir l’eliminació per a qui l’agafi de la caixa. Si el problema greu és de caràcter general (per exemple un incendi), és convenient afegir taps vermells i grocs, a més dels 2 negres, ja que el risc de patir conseqüències des de lleus fins a greus augmenta per a tothom.
      
 8. Quan un jugador ha estat més de tres partides sense jugar, es considerarà que té una salut molt precària i per tant ha de deixar de jugar.
      
 9. El director del joc anirà posant i traient «problemes» a l’aire a cada partida. Per exemple, a la ciutat, en un moment crític de molta contaminació, una forta ventada pot netejar l’aire i fer sortir de la caixa taps amb gomets de colors. L’olor forta de la pintura pot reduir-se si obrim les finestres. Cinc dies després d’un gran incendi les partícules contaminants s’han dissipat i per tant es pot treure un tap amb gomet negre.
      
 10. Quan s’acabi el joc, discutiu quins han estat els «problemes» de l’aire que han eliminat més nens, quins han estat els més greus, quins els més freqüents. Pregunteu si algú recorda haver patit algun problema similar als que hem comentat.
      
 11. Demaneu-los quins d’aquests problemes són evitables, i com els podem reduir.
      
 12.  Feu que reflexionin sobre la importància de l’aire que ens envolta:

  – els éssers vius necessitem respirar

  – necessitem aire net

  – l’acumulació de certes substàncies en l’aire perjudica la salut.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

on es vagin succeint fets habituals que poden anar lligats a alteracions atmosfèriques més o menys greus en els diferents àmbits. Podeu ajudar-vos de la llista de possibles situacions que teniu a la documentació necessària. (link documentació necessària)

 
tit_act3
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 12 (16) anys
Durada Durada: de 30 a 50 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: (per a un grup de 15) una caixa gran (mínim 50 x 50 x 50 cm), 30 taps d’ampolla o altres peces petites, 15 etiquetes adhesives blanques, 15 etiquetes adhesives de 3 colors diferents en proporció 9-4-2
Documentació necessària: Taula "Contaminació i la seva gravetat"
Documentació addicional: Episodis de contaminació, Estudi qualitat aire
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: aire, dependència del medi, respiració, contaminació de l’atmosfera, riscs per a la salut, salut
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, atmosfera, oxigen, CO2 , intercanvi de gasos
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, associació, identificació de símbols, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, generalització, síntesi, coordinació de moviments; acceptació, reflexió