Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

1. Situeu en el centre de la sala on es du a terme l’activitat tres taules quadrades, no gaire grans, separades entre elles cosa d’un metre i mig. Col·loqueu quatre cadires al voltant de cada taula. Podeu situar més cadires per al públic formant un cercle a dos metres al voltant de les tres taules.

    

2. Tingueu a punt paper i llapis i suports rígids perquè els «analistes» puguin fer les seves anotacions.

    

3. Col·loqueu a cada taula una caixa completa de peces de construccions; han de ser peces grans i simples que no puguin encaixar entre elles. Prepareu també quatre mocadors per tapar els ulls.


 

Desenvolupament de l'activitat


1. Introduïu l’activitat comentant als participants la necessitat que totes les societats tenen d’organitzar-se. L’organització social serveix per delimitar les funcions de cada membre de la societat, per rendibilitzar esforços i recursos (tant humans com del medi que ens envolta), per millorar les relacions entre els individus, etc. Seguidament formarem tres petites societats amb una organització molt simple, només tres grups socials: els realitzadors, els organitzadors i els analistes, que tindran les seves funcions clarament definides. Cada societat disposarà d’uns recursos humans, que seran els mateixos participants, i d’uns recursos naturals, tecnològics, etc., representats per les peces de construcció. Serà responsabilitat de cada societat construir un «projecte comú» que rendibilitzi de la millor manera possible els recursos i que ofereixi als individus que les componen la possibilitat de participar en la construcció del projecte i de gaudir dels beneficis de la seva consecució. Deixeu ben clar l’objectiu final del seu projecte comú, que és construir torres, com més altes millor, utilitzant per a cada torre peces d’un sol color i aixecant tantes torres com puguin.

 

2. Formeu tres grupets de set components cada un i demaneu-los que es reparteixin els rols socials entre ells seguint aquests criteris. Cada societat haurà d’estar formada per:

– 4 realitzadors

– 2 analistes

– 1 organitzador

 

3. Cada grupet se situarà al voltant d’una taula: els realitzadors s’asseuran a les 4 cadires, l’organitzador s’estarà dret a prop d’ells i els analistes se situaran un a cada costat de la taula, a una distància de mig metre. Si el grup amb el qual realitzeu l’activitat té un nombre superior a 21, els altres participants s’hauran d’estar asseguts, al voltant dels grups, però a una distància prudencial per tal de no interferir en l’activitat de les societats.

 

4. Informeu-los que hi ha unes normes generals de funcionament que tothom ha de respectar:

– els analistes només recolliran informació anotant-la en un paper; no poden intervenir, només observar

– l’organitzador no pot tocar ni les persones ni les peces amb les mans, només pot donar instruccions, orientacions o explicacions oralment

– els realitzadors, en una fase de l’activitat, tindran els ulls tapats amb un mocador

– les torres s’han de construir amb peces d’un mateix color.

 

5. Fases de la realització del projecte:

• Tindran 3 minuts per fer un reconeixement tan complet com sigui possible de les diferents peces (forma, textura, mida, etc.) i per preparar la seva estratègia. Comenteu-los que poden manipular-les i canviar-les de lloc (la disposició de les peces a la taula no és una dada rellevant perquè abans de començar la fase de construcció es tornaran a desordenar).

• Passats els 3 minuts, caldrà tapar els ulls als realitzadors. Passareu per les taules remenant les peces i quan tothom estigui a punt començarà a comptar el temps de construcció. Tindran 7 minuts per realitzar el seu projecte comú durant el qual cada «societat» mirarà de construir el major nombre de torres seguint les estratègies de funcionament que hagin definit.

Els analistes observaran com es va desenvolupant el projecte i anotaran en un paper totes les incidències:

– si cada societat té clar el seu «projecte comú» i respecta l’estratègia que havien acordat

– si els organitzadors:

– donen consignes clares

– atenen les demandes dels realitzadors

– reparteixen la feina entre tots els
realitzadors o només en donen als qui demostren tenir més possibilitats d’èxit

– donen ordres, suggereixen, opinen, orienten, transmeten instruccions, col·laboren, etc.

– són metòdics, improvisen amb eficàcia, són caòtics...

– davant de les dificultats no previstes en la planificació inicial, intenten trobar solucions, esquiven el problema, o simplement es desconcerten i perden el control...

– criden, s’enfaden, desorienten els realitzadors...

– si els realitzadors:

– escolten les consignes dels organit­zadors i atenen les instruccions

– tenen iniciativa pròpia davant les situacions que no han estat previstes amb anterioritat

– van al seu aire, es comporten com si estiguessin sols

– són conscients que formen part d’un col·lectiu: respecten els torns de paraula dels altres realitzadors, tenen cura en manipular les peces per no destruir les construccions d’algun altre realitzador...

• Un cop finalitzat el temps, es farà un recompte del total de construccions de cada societat i de l’alçada que han aconseguit.

          

6. Reuniu tots els participants en un cercle per tal de fer la discussió i valoració de l’experiència. Algunes de les possibles línies de debat són les següents:

El grup que ha tingut més èxit era:

– el més ben organitzat

– el que tenia algun o alguns realitzadors particularment bons

– el que ha tingut més sort.

En què consisteix una bona organització? Ha estat important haver planificat?

Quins han estat els punts forts i els punts febles de cada societat?

Quins defectes s’han d’evitar i quins encerts s’han de tenir presents per augmentar les possibilitats d’èxit d’una empresa col·lectiva?

Com s’han sentit els membres de cada societat? Com considera cada u que ha col·laborat a l’èxit o al fracàs del projecte?

És important el paper dels analistes? Hi havia diferències entre la seva visió del desenvolupament de l’activitat i la de les persones que observaven? Els dos analistes de cada societat, coincideixen totalment en les seves apreciacions o han fet valoracions diferents d’un mateix fet? Pot la crítica ajudar a millorar el projecte?

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: 30 minuts
Grup Grup: de 21 a 40 participants
Materials Materials: 3 jocs iguals d’arquitectura, 12 mocadors, 6 suports per escriure, paper i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional: Història de rucs, Aptituds i resolució de problemes
Espai: interior
matèries Matèries: ètica, ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, organització social, desenvolupament sostenible, implicació personal, valors, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: complexitat, tecnologia, institucions, acció comunitària
Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, classificació, orientació, simulació, manipulació, generalització, expressió oral, planificació, organització, treball en grup; acceptació, cooperació, responsabilitat