Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació

 

La irrupció de la problemàtica ambiental en la nostra societat i les constants referències que s’hi fan des dels mitjans de comunicació han fet que paraules que abans gairebé ningú no deia ni coneixia siguin ara de domini públic. Però, és clar, no sempre s’usen de manera adequada ni amb la deguda precisió, cosa que, unida a la reiteració en l’ús, pot arribar a buidar-les de contingut.

 

Hem exemplaritzat aquesta qüestió partint d’una de les famílies de mots més en voga, els derivats del terme grec oikos (transcrit eco), que vol dir «medi», i que sovint s’empren erròniament o amb poc rigor. Un mínim de precisió ens porta a establir que l’ecologia és una ciència i que per tant un ecòleg és un científic o un estudiós de l’ecologia. El seu objecte és el medi i les relacions dels éssers vius amb aquest medi, o dit d’una altra manera, els ecosistemes. A partir de les dades que ens subministra aquesta ciència podem dissenyar una ideologia o un moviment cívic que plantegi un model de societat més adient amb aquelles dades i d’això en direm ecologisme (com diem socialisme o nacionalisme) i els adeptes o militants d’aquesta ideologia seran els ecologistes. L’aplicació pràctica dels principis d’aquella ciència, responent a la problemàtica ambiental, ens durà a parlar de gestió ambiental, punt on farà falta la concurrència d’altres branques del saber com la demografia, l’economia, el dret o la tecnologia.

  

En la majoria de termes «ambientals» que usem és bo fer esforços d'aclariment similars. Tenim l’avantatge de partir de la notable familiaritat que tenen aquestes paraules per a la majoria de ciutadans d’avui, i no cal dir per als més joves: val, doncs, la pena de fer un esforç de rigor i claredat en la mateixa terminologia. Entendre’ns quan parlem d’algun problema és un primer pas indispensable per poder solucionar-lo.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a patir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30-40 participants
Materials Materials: per a un grup de 25 persones: 5 còpies de la il·lustració, 5 fulls en blanc, guix i pissarra (opcional)
Documentació necessària: Il·lustracionsGlossariQuadre resum
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: atès que és un exercici sobre els conceptes, no és pertinent destacar-ne cap en particular
Altres conceptes Altres conceptes:
Procediments i valors Procediments i valors: aanàlisi, definició, classificació, comparació, lectura, argumentació, verificació, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió, rigor