Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 
 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

• escullin una paraula que coneguin i que tingui relació amb el medi ambient i provin de donar-ne una definició veritable i una altra d’enganyosa

– esmentin 3 paraules que creguin que normalment no s’utilitzen d’una manera prou adequada.

– escriguin una breu redacció fent servir de manera correcta el màxim nombre possible de mots que recordin dels que han sortit a l’activitat. 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a patir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30-40 participants
Materials Materials: per a un grup de 25 persones: 5 còpies de la il·lustració, 5 fulls en blanc, guix i pissarra (opcional)
Documentació necessària: Il·lustracionsGlossariQuadre resum
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: atès que és un exercici sobre els conceptes, no és pertinent destacar-ne cap en particular
Altres conceptes Altres conceptes:
Procediments i valors Procediments i valors: aanàlisi, definició, classificació, comparació, lectura, argumentació, verificació, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió, rigor