Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Dicteu totes les paraules del glossari i que cada grup les atribueixi a les famílies definides a la il·lustració.

• Podeu plantejar l’activitat en diverses sessions, de manera que es puguin treballar totes les paraules que surten al glossari (o d’altres a discreció).

 

Extensions

 

• Fer un recull d’anuncis publicitaris o productes comercials on surtin paraules com les que s’han treballat o similars; pensar especialment en els anuncis o inscripcions que diuen «producte ecològic», «no perjudica el medi ambient», «bossa reciclable», etc. Discutir per què porten aquestes denominacions; opinar també sobre fins a quin punt amb això es protegeix el medi.

 

• Penseu en articles que puguin portar l’adjectiu ecològic: un cotxe, un electrodomèstic, un envàs i un detergent. Cada grup és fabricant i publicista d’un d’ells. Han d’explicar de quina manera farien el producte perquè fos realment «ecològic» i no perjudiqués l’entorn ni amb excessiva despesa energètica, ni amb contaminació, producció de residus o destrucció del medi natural i el paisatge. Finalment han de pensar quins eslògans publicitaris farien servir.

 

• Plantejar una mena de concurs consistent a escollir l’equip de redacció d’un «diccionari de temes ambientals». S’agafa un nombre indeterminat de paraules i es demana a cada grup que inventi una definició per a cada paraula. Després els grups «voten» les definicions que els semblen millors i la puntuació s’estableix sumant el nombre de vots que obté el conjunt de definicions de cada grup. El que obtingui una puntuació millor haurà guanyat el concurs de redacció. L’activitat es complementa contrastant les definicions votades amb les del glossari i amb les del diccionari de la llengua. En aquest punt caldrà fer notar que molts termes no hi surten o bé ho fan sota un altre concepte. Comentar com la recent consciència ambiental va aparellada amb l’ús comú d’una sèrie de paraules que hem incorporat fa molt poc a la llengua.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a patir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30-40 participants
Materials Materials: per a un grup de 25 persones: 5 còpies de la il·lustració, 5 fulls en blanc, guix i pissarra (opcional)
Documentació necessària: Il·lustracionsGlossariQuadre resum
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: atès que és un exercici sobre els conceptes, no és pertinent destacar-ne cap en particular
Altres conceptes Altres conceptes:
Procediments i valors Procediments i valors: aanàlisi, definició, classificació, comparació, lectura, argumentació, verificació, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió, rigor