Índex d'activitats

 

1. Rere la petjada
Familiaritzar-se i aprofundir amb el concepte d’hàbitat. Comprendre com afecta les espècies.
Edat: a partir de 7 anys

 

 

2. Missió planetària
Conèixer les principals característiques i funcions de l’atmosfera terrestre.
Edat: de 10 a 14 anys
3. Dóna'm un respir
Conèixer la importància de l’aire per a la vida. Valorar les possibles conseqüències que té per a la salut abocar substàncies a l’aire.
Edat: de 4 a 12 (16) anys
4. De gota en gota
Apreciar el valor que l’aigua té per a la vida i explicar diferents formes d’utilització.
Edat: de 4 a 7 anys
5. Vora l'aigua
Il·lustrar el cicle de l’aigua i valorar quina és la importància de l’aigua per als humans, els animals i les plantes.
Edat: a partir de 10 anys
6. Cuiner, que pots cuinar?
Reconèixer la necessitat que tenim tots els éssers vius de menjar per poder créixer i tenir energia per funcionar.
Edat: de 4 a 7 anys
7. A les fosques
Comprendre que l’hàbitat de l’espècie humana és tota la Terra. Reflexionar sobre l’origen dels recursos vitals.
Edat: a partir de 12 anys

8. El bosc dels senglars
Comprendre que la conservació dels hàbitats és clau per al manteniment de les espècies.
Edat: a partir de 10 anys

9. Una casa per viure-hi
Reconèixer la transcendència de la conservació dels recursos naturals i de les bones condicions dels sistemes ecològics del planeta per a la nostra supervivència i qualitat de vida.
Edat: a partir de 12 anys