Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
 • Si treballeu amb grups de més de 15 participants us facilitarà la dinàmica fer una subdividisió en tres grups i assignar a cada grup un dels àmbits concrets (casa, camp, ciutat). D’aquesta manera tothom participarà simultàniament en el desenvolupament del joc, atès que tots són en el cercle, però només es desplaçaran a buscar un respir quan el context de la narració o les frases facin al·lusió al seu àmbit concret.
 • Pel que fa al material, els taps d’ampolla poden substituir-se per altres objectes. L’única condició és que totes les peces siguin iguals al tacte.

 

Extensions

 

Per als participants de més de 12 anys

 • Feu en primer lloc l’activitat com a introducció per treballar els problemes de contaminació que poden alterar la nostra salut.
  A continuació dividiu el grup en grupets de 4 o 5 i demaneu-los que triïn un dels «problemes» que es poden donar al camp o a la ciutat.
  Caldrà aleshores que facin una tasca d’investigació que els permeti respondre a aquestes qüestions:
       – el problema que estàs estudiant, quina alteració atmosfèrica comporta? Quins gasos s’emeten? Van acompanyats de partícules sòlides?
       – per què afecta la nostra salut?
       – és una alteració que pot tenir conseqüències a escala planetària?
       – pots trobar algun exemple real (present o històric) relatiu al problema que estàs investigant?
 • Un cop recollida la informació demaneu que redactin tot l’episodi en forma de notícia de diari.
 • Recopileu totes les «notícies» i editeu un butlletí informatiu que podran repartir a altres grups de nois i noies.
 • Comenteu entre tots les informacions que s’han recollit i traieu-ne conclusions.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act3
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 12 (16) anys
Durada Durada: de 30 a 50 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: (per a un grup de 15) una caixa gran (mínim 50 x 50 x 50 cm), 30 taps d’ampolla o altres peces petites, 15 etiquetes adhesives blanques, 15 etiquetes adhesives de 3 colors diferents en proporció 9-4-2
Documentació necessària: Taula "Contaminació i la seva gravetat"
Documentació addicional: Episodis de contaminació, Estudi qualitat aire
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: aire, dependència del medi, respiració, contaminació de l’atmosfera, riscs per a la salut, salut
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, atmosfera, oxigen, CO2 , intercanvi de gasos
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, anàlisi, associació, identificació de símbols, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, generalització, síntesi, coordinació de moviments; acceptació, reflexió