Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació

 

 

No és gens forassenyat afirmar que només hi ha una única extensió d’aigua damunt la Terra. Els rius i les rieres que corren per la superfície de la terra, com també les aigües subterrànies, s’ajunten gairebé sense excepció als oceans. L’atmosfera transporta l’aigua d’un indret a l’altre per mitjà de l’evaporació, de la condensació i de les precipitacions.

   
Totes les aigües del món, doncs, estan vinculades entre elles, però no hi pensem gaire sovint, en aquest fet. Designem cada riu o cada mar amb un nom propi i hauríem d’entendre que això no està motivat per raons geogràfiques sinó culturals, de pertinença i d’identitat. Sentim aquella porció d’aigua com una cosa nostra i en conseqüència la bategem. Perquè, algú sap on comencen i on acaben els mars interiors del Mediterrani amb noms tan arrelats en la història com el Tirrè, l’Adriàtic, el Jònic o l’Egeu? De la mateixa manera que respon a la grandesa de l’esperit humà haver-se identificat intensament amb l’aigua circumdant fins al punt que no hi ha rierol per migrat que sigui que no tingui el seu nom, pertanyeria a la mesquinesa no considerar aquesta aigua com una part d’una única realitat estesa per tot el planeta.

   
Hi ha un altre lligam que uneix els éssers humans amb el món aquàtic del planeta: el nostre cos es compon d’aigua en una proporció al voltant del 70%. Així, doncs, les molècules que es troben a l’aigua continguda en el nostre cos han format part del món dels oceans en una certa època i potser ja han corregut pels rius, flotat per l’aire o han estat empresonades a les glaceres. Als animals i a les plantes els passa si fa no fa el mateix, de manera, que també estan vinculats a les aigües del planeta. Tots els éssers vius són, en una part molt important, compostos d’aigua. El moviment permanent de l’aigua és anomenat «cicle de l’aigua». La noció de cicle de l’aigua facilita la comprensió dels lligams mòbils que uneixen l’aigua sota les seves nombroses formes.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_act5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: una sessió de 60 minuts (o 2 de 30)
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: gravació musical o de soroll de l’aigua o del so d’un hàbitat aquàtic, pintures a base d’aigua (acríliques, aquarel·les o gouache), pinzells, paper, recipients per a aigua, llapis, retolador
Documentació necessària: Narració "Volta al món imaginària"
Documentació addicional: Informació poemes curts
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua, expressió artística
conceptes claus Conceptes clau: aigua, cicle de l’aigua, aigües subterrànies, riu, llac, mar, oceà, pluja
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, benestar, aigua com a recurs
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, generalització, evocació, expressió escrita, manifestació de sentiments, pintura; receptivitat