Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 1.  Imprimiu i retalleu el dibuix mapa i els fulls de les sis comissions de crisi que trobareu a l’apartat de documentació_necessària de l’activitat
     
 2.  Esforceu-vos a simular la situació d’apagada total: apagueu els llums, enceneu lots o espelmes, etc.

 

Desenvolupament de l'activitat

 

 1. Llegiu pausadament i cerimoniosament la nota de l’alcalde que trobareu a l’apartat de documentació_necessària.
    
 2. Organitzeu els participants en 6 grups formant les comissions de crisi, i assigneu-los els temes.
    
 3. Cada comissió pot iniciar el seu treball pensant en el funcionament normal de la ciutat i fent una llista de coses, relacionades amb els seus temes, que deixaran de funcionar sense energia. Han d’escriure tot el que se’ls acudeixi.
    
 4. Quan s’acabi el temps, repartiu a cada grup el seu full corresponent i el dibuix de la ciutat, i demaneu-los que omplin tots els apartats de la fitxa. A més, cada comissió agafa una cartolina gran i, utilitzant el dibuix de la ciutat com a referència, fa un mapa esquema dels llocs on es poden trobar els productes o serveis relacionats amb la seva activitat, i especifica de quina manera depenen de l’energia per funcionar.
    
 5. Un cop fet això, els participants fan una gran rotllana i col·loquen els seus mapes esquemes en el centre per tal de fer tots junts el diagnòstic de la gravetat de la situació. Començant pel grup dels aliments i de manera ordenada, cada grup explicarà als altres quina és la situació que ha investigat. Per fer-ho, cada grup:
  • ensenya el plànol.
  • especifica el tipus d’energia que s’utilitza normalment en el seu sector, i que ara els fa falta.
  • enumera els problemes que causa la manca d’energia en el seu sector.
  • diagnostica la gravetat de la situació en el seu sector.
  •    
 1. El director del joc (alcalde o alcaldessa) o un participant (secretari o secretària de l’Ajuntament) apunta aquestes dades a la pissarra, utilitzant una taula com la que trobareu a la  documentació_necessària a mesura que les comissions exposen els seus resultats:
  Un cop confeccionada aquesta taula, l’alcalde fa un resum de la gravetat de la situació.
   
 2. A partir de la llista de fonts d’energia que fan falta, l’alcalde o alcaldessa pregunta a les comissions on poden trobar subministraments de les diferents energies (gasolineres, dipòsits de carbó, magatzems de butà, etc.). Els llocs comuns a tots els mapes s’encerclen amb retolador vermell. Després els pregunta si els subministraments que tenen en aquests llocs duraran sempre o s’acabaran. Fa notar a les comissions que el problema és que es tracta d’energies no renovables.
    
 3. Passem a proposar solucions: cada grup, per torns, anuncia les solucions d’emergència que proposa. El director del joc les pot anar apuntant a la pissarra. Un cop feta la llista es discuteix la viabilitat i idoneïtat de les solucions proposades i s’ordenen segons que siguin solucions basades en l’estalvi, el reaprofitament o la utilització de noves energies. En aquest darrer cas, vegeu si es tracta d’energies renovables o no renovables. Discutiu avantatges i inconvenients de les diferents solucions.
    
 4. Un cop establertes les solucions que tenim en aquesta situació d’emergència, les comissions es tornen a reunir durant 5 minuts per definir quines són les coses que no s’han pogut resoldre encara i quines fonts d’energia consideren totalment indispensables en el seu camp.
   
 5. Per acabar l’activitat, torneu a reunir totes les comissions i feu un debat entre elles per veure quines serien les prioritats absolutes en la despesa d’energia (elèctrica, petroli, gas...) en el cas que en poguéssim disposar d’una quantitat molt reduïda. Feu que cada comissió argumenti bé el perquè li sembla indispensable. Les altres comissions poden argumentar en contra. Al final cal arribar a un compromís.
    
 6. Ajudeu els participants a reflexionar sobre la gran diferència que hi ha entre l’energia necessària per cobrir les necessitats realment indispensables i les enormes quantitats d’energia que gastem quotidianament sense parar-hi atenció.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
tit_Act7
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: documents del material annex i material per escriure
Documentació necessària: Taules comissions, Taula joc
Nota de l'alcalde , Mapa
Documentació addicional: Taules dades energia
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, plàstica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, energia, energia interna/externa, fonts d’energia renovables/no renovables, productes energètics, consum/estalvi d’energia, ciutat, subministrament urbà, infraestructures, desenvolupament sostenible, exhauriment de recursos, implicació personal.
Altres conceptes Altres conceptes: satisfacció de necessitats, aigua com a recurs, aliments, sanejament urbà, indústries, govern local, participació ciutadana, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, associació, interpretació de mapes, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, síntesi, valoració, verificació, expressió oral i gràfica, planificació, organització, presa de decisions, treball en grup; cooperació, participació