Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació

   

    Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • expliquin per què l’hàbitat de l’espècie humana és el planeta sencer
  • expliquin quines necessitats vitals compartim amb tots els altres animals.
    I que citin altres necessitats exclusivament humanes
  • posin exemples de fets que puguin influir en la nostra salut, encara que passin molt lluny de casa.

 

 
tit_Act7
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: documents del material annex i material per escriure
Documentació necessària: Taules comissions, Taula joc
Nota de l'alcalde , Mapa
Documentació addicional: Taules dades energia
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, plàstica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, energia, energia interna/externa, fonts d’energia renovables/no renovables, productes energètics, consum/estalvi d’energia, ciutat, subministrament urbà, infraestructures, desenvolupament sostenible, exhauriment de recursos, implicació personal.
Altres conceptes Altres conceptes: satisfacció de necessitats, aigua com a recurs, aliments, sanejament urbà, indústries, govern local, participació ciutadana, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, associació, interpretació de mapes, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, síntesi, valoració, verificació, expressió oral i gràfica, planificació, organització, presa de decisions, treball en grup; cooperació, participació