Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

  

  • Cada comissió pot nomenar un secretari i un portaveu.
  • Utilitzeu un mapa de la vostra ciutat o poble i identifiqueu-hi els magatzems d’aliments i de combustibles, torres i centres de distribució d’electricitat, els centres de subministrament d’aigua, de recollida d’escombraries, de depuració de les aigües residuals, els centres de comunicació (telèfons, correus, emissores de ràdio i televisió, diaris, etc.), centrals de transports...
   

Extensions

   
  •  Fer les activitats:
  • Identificar els llocs i objectes/estructures que possibiliten el subministrament d’energia a casa o al centre on us trobeu, per dependències (nombre d’endolls, de focs de la cuina, canonades, bombones de butà o comptadors de gas i d’electricitat, lloc on s’emmagatzema la llenya per a estufes i llars de foc, carbó per a les barbacoes, gas-oil o benzina per a bombes d’aigua, generadors o cotxes, etc.). Per representar-ho es pot elaborar una llista, fer un esquema, un mapa o una maqueta. En petits grups també es pot investigar quines són les quantitats dels diferents tipus d’energia que es gasten al llarg d’un determinat període de temps (un mes, un any, etc.) i valorar fins a quin punt fa falta gastar aquesta energia (és imprescindible, es podria fer amb una altra mena d’energia, és superflu).
  • Investigar com es produeix l’energia elèctrica per a les ciutats (central tèrmica, nuclear o hidroelèctrica). Descriure els tres sistemes i avaluar-ne avantatges i inconvenients. Visitar la central de producció que subministra energia a la vostra localitat.
  • Visitar empreses que produeixen equipaments que funcionen amb energies alternatives (solar, eòlica, biodigestió, etc.). Investigar com es podrien utilitzar aquestes energies a la ciutat.
  • Amb els més grans, fer una investigació per descobrir d’on procedeixen el petroli i el gas natural, i per què els anomenem «combustibles fòssils». 
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_Act7
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: documents del material annex i material per escriure
Documentació necessària: Taules comissions, Taula joc
Nota de l'alcalde , Mapa
Documentació addicional: Taules dades energia
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, plàstica
conceptes claus Conceptes clau: dependència del medi, energia, energia interna/externa, fonts d’energia renovables/no renovables, productes energètics, consum/estalvi d’energia, ciutat, subministrament urbà, infraestructures, desenvolupament sostenible, exhauriment de recursos, implicació personal.
Altres conceptes Altres conceptes: satisfacció de necessitats, aigua com a recurs, aliments, sanejament urbà, indústries, govern local, participació ciutadana, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, associació, interpretació de mapes, establiment de relacions causa/efecte, argumentació, síntesi, valoració, verificació, expressió oral i gràfica, planificació, organització, presa de decisions, treball en grup; cooperació, participació