Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 
 

Per estructurar exercicis d’avaluació, suggerim que els participants:

  • expliquin si hi ha sempre el mateix nombre exacte de senglars en un bosc i per què
  • esmentin causes naturals i artificials que puguin reduir l’hàbitat dels senglars
  • expliquin què afectaria més la fauna d’un bosc determinat, si permetre la caça o construir-hi un camp de golf. 
tit_act8
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: de 15 a 40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals
conceptes claus Conceptes clau: població, hàbitat, condicions per a la vida, factors limitants, dependència del medi, equilibri ecològic, capacitat de càrrega, sostenibilitat
Altres conceptes Altres conceptes: espai, aigua, aliment, refugi, degradació d’hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, interpretació de gràfics, establiment de relacions, modelització, deducció, generalització, expressió gestual, coordinació de moviments; entusiasme, participació, reflexió