Objectius

 
L’activitat pretén ajudar a:

  • comprendre que l’hàbitat de l’espècie humana és tota la terra
  • reflexionar sobre l’origen dels recursos vitals (aigua, aliments, energia) que fem servir cada dia
  • reconèixer la transcendència de la conservació dels recursos naturals i de les bones condicions dels sistemes ecològics del planeta per a la nostra supervivència i qualitat de vida.

 

Activitat

   

A partir del simple dibuix d’una casa estirem el fil per arribar a l’evidència que la nostra vida depèn de recursos que procedeixen de molt més enllà de les quatre parets: vénen de tot el planeta.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
tit_Act9
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Informació habitants
 Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació