Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

  Només es requereix disposar d’una pissarra o panell on poder dibuixar, i del mapa de la regió geogràfica i el mapamundi penjats en una paret o en un altre suport.

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Feu seure tots els participants en rodona davant de la pissarra i demaneu a un voluntari que dibuixi ràpidament una casa, sense donar més instruccions. Després pot tornar a seure.
   2. Pregunteu als participants si el que hi ha dibuixat és l’hàbitat dels humans. Aclariu-los, en qualsevol cas, que la casa només és el nostre refugi, com ho és el cau per a alguns animals. Recordeu-los que lhàbitat és l’àmbit on una espècie troba tot el que li cal per viure.
      
   3. Pregunteu als participants si recorden quins són els elements bàsics que qualsevol animal necessita per viure. Demaneu-los que els anomenin en veu alta: aigua, aliment, espai i refugi. Els membres de l’espècie humana, com a animals que som, tenim requeriments similars.
   4. Com podríem convertir el nostre dibuix del refugi humà en un dibuix de l’hàbitat humà?
    Per començar, posarem a la casa els elements necessaris per a la nostra supervivència. Demaneu a un voluntari que dibuixi a la casa de la pissarra una aixeta per on surt l’aigua, una nevera i un rebost on emmagatzemem aliments, i també que delimiti un cert espai al voltant de la construcció. Després es pot asseure.
   5. Això ja està millor. Però... d’on ve l’aigua que arriba a casa nostra? I els diferents aliments? És aquest tot l’espai que utilitzem al llarg del dia? Mirem de respondre aquestes preguntes per parts.
   6.  Amb una agulla de cap de color blau, assenyalarem en el mapa de la regió el punt d’on traiem l’aigua per al poble o ciutat. És un riu, un llac, un embassament o un aqüífer subterrani? A quina distància es troba de la població? Hi ha dipòsits i conduccions construïts a propòsit? Hi ha una potabilitzadora per garantir la qualitat de l’aigua? Situem aquestes construccions en el mapa.
    Podem preguntar-nos encara on es recullen aquestes aigües (cadena muntanyosa, glacera, etc.) i senyalar en el mapa la zona d’origen de l’aigua de l’aixeta de casa. Per cert, és aquesta l’aigua que bevem? En moltes zones s’acostuma a consumir aigua embotellada, ja sigui perquè la de l’aixeta no ofereix garanties suficients, ja sigui perquè té mal gust a causa dels complexos tractaments a què ha de ser sotmesa quan és molt bruta. D’on procedeix l’aigua embotellada que bevem? Podem reunir etiquetes d’ampolles, investigar on és la deu i assenyalar-ho en el mapa. Si el lloc d’origen queda fora de la regió coberta pel nostre mapa, col·locarem el punt en el mapamundi (aproximadament).
   7. Parlem dels aliments com ara la llet, la carn, l’arròs, la pasta, els tomàquets, els ous, el formatge, les olives... D’on procedeix el que mengeu a casa vostra? Potser caldrà fer una petita investigació al mercat, a la botiga o al súper per saber-ho amb certesa. De moment podem situar els punts d’origen que coneguem en el mapa de la regió o en el mapamundi amb agulles de cap verd.
    Però aquí no s’acaba la cosa: a continuació assenyalarem en el mapa l’origen d’altres aliments: la xocolata, el sucre, el bacallà, els plàtans, la pinya tropical, els cacauets, el cafè... (podeu també, si es dóna el cas, afegir els fruits de fora de temporada més freqüentment importats a la vostra zona: raïm de Xile, pomes de Nova Zelanda, etc.). Com han quedat els punts en el mapamundi?
   8. Pel que fa a l’espai, pensem primer en una àrea que inclogui tots els punts pels quals ens desplacem durant una setmana. Després demaneu a uns quants participants que indiquin en el mapa, per mitjà d’agulles de cap blanc, el lloc on van passar les últimes vacances, i després que cada u senyali el punt més allunyat on mai hagi estat. Si us sembla, també podeu suggerir que assenyalin altres llocs segons les seves motivacions: punts que els seus pares hagin de visitar habitualment per raons de treball, la ciutat on va jugar l’últim partit l’equip local o el lloc on tenen planejat de viatjar.
    Quina àrea cobreix el conjunt d’agulles en els nostres mapes?
    Per cert, heu recordat que també necessitem indispensablement espai aeri (aire)?
   9. Tenint present que els humans utilitzem molts més recursos que no pas els animals, podem fer una llista d’altres materials, objectes, instruments o màquines d’ús quotidià (vestits, sabates, llibres, llapis, joguines, cotxes, mobles, ordinadors, eines, etc.) i discutir d’on procedeixen marcant en els mapes punts de color groc. En la majoria de casos, s’hauran de col·locar punts en el llocs on s’han fabricat i en els llocs d’on han estat extrets els materials.
   10. Atenció: no oblidem l’energia que consumim en gran quantitat: marcarem l’origen de la gasolina, el gas natural i l’electricitat que arriben a la nostra ciutat amb agulles de color vermell.
   11. Demaneu als participants que formin petits grups. Cada integrant haurà de completar la frase: «Crec que el meu hàbitat és...» Un cop s’hagin expressat tots, el grup ha de posar-se d’acord en un final per a la frase: «Creiem que l’hàbitat de l’espècie humana és...» Doneu-los un temps limitat per fer aquest treball (amb 5 minuts n’hi pot haver prou). Cada grup ha d’escriure la seva conclusió en un full de paper.
   12. Feu que tots els participants es col·loquin novament en cercle i exposin les seves frases a terra, en el centre del grup.
    Quines han estat les conclusions?
    Parleu de les possibles discrepàncies. Obriu una discussió ordenada sobre com hem de responsabilitzar-nos de conservar el nostre hàbitat: Com conservar l’aigua, els sòls fèrtils, els boscos, l’aire net? Admeteu tota mena de comentaris i suggeriments i anoteu el que és essencial a la pissarra, de manera ordenada.
   13. Podríem fer, en grups, una Llista d’idees per conservar el nostre hàbitat, la Terra.
   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments


    
   tit_Act9
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: a partir de 12 anys
   Durada Durada: de 30 a 45 minuts
   Grup Grup: fins a 30/40 participants
   Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
   Documentació necessària: 
   Documentació addicional: Informació habitants
    Espai: interior o exterior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials
   conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
   Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
   Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació