Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 

Avaluació

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • expliquin per què l’hàbitat de l’espècie humana és el planeta sencer
  • expliquin quines necessitats vitals compartim amb tots els altres animals.
    I que citin altres necessitats exclusivament humanes
  • posin exemples de fets que puguin influir en la nostra salut, encara que passin molt lluny de casa.

 


 
tit_Act9
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Informació habitants
 Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació