Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

   
Per preparar el material del director del joc:

  1. Imprimiu, preferentment en cartolina, les quadrícules que corresponen als diferents ambients amb els noms dels éssers vius.
  2. Assigneu a cada animal o planta un número i un color, trama o motiu. El número ha de ser de l’1 al 15 distribuint-los en l’ordre que vulgueu. En el cas dels ambients «mar» i «bosc tropical» els números han de ser de l’1 al 30 ja que disposen del doble d’éssers vius. Aquest número el col·locareu a la casella inferior esquerra; si teniu la precaució d’escriure’l en llapis podreu utilitzar el material altres vegades (canviant els números de lloc). El color el posareu a la casella de la dreta. Per aconseguir identificacions diferents per a cada animal caldrà que utilitzeu combinatòries de colors i trames; per exemple, ratllat de color blau, ratllat blau i groc intercalat, ratllat discontinu marró, estrelles vermelles, verd ple, ratlles i punts de diferents colors, etc.
      
  3. Retalleu totes les quadrícules i col·loqueu-les en bosses o capses separades per ambients.
  4. Prepareu una tira de paper d’embalar blanc de 3 m de llarg, dividiu-la en sis parts de 50 cm cada una aproximadament, tituleu cada secció amb el nom d’un ambient (sabana, desert, bosc tropical, mar...) i enganxeu-la a la part baixa de la paret on se situarà el director del joc. Si disposeu d’un suro mural només caldrà que enganxeu els títols de cada secció.

  Per preparar el material dels participants:

  1. Imprimiu els sis quadres d’ambients per a cada 2 participants.
  2. Prepareu capses que continguin molts llapis de colors diferents.
  3. Tingueu a mà tisores per retallar els quadres un cop acabats.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Formeu parelles de participants i anuncieu-los que a continuació, entre tots, donaran una visió de diferents ambients de la terra des d’un punt de vista artístic. Crearan la imatge de sis d’aquests ambients: el bosc tropical, el desert, la sabana, els ambients polars i d’alta muntanya, el mar i el bosc temperat. Hauran de construir un quadre per representar cada ambient; a cada quadre hi haurà representats animals i plantes que viuen en aquell ambient concret, però serà una representació «abstracta»: els participants escolliran un seguit de números per a cada ambient, i a cada número li correspondrà una trama de colors que identificarà un determinat ésser viu, propi d’un ambient concret.

    

   2. A continuació anuncieu quin serà el primer quadre que hauran de pintar: agafeu per exemple el que correspon al «desert». Cada ambient tindrà el marc del quadre d’un color concret que l’identificarà i que serà igual per a tots els pintors. Una proposta de colors per als marcs podria ser:

   ambient «mar» – color blau

   ambient «desert» – color groc

   ambient «bosc tropical» – color verd

   ambient «polar-alta muntanya» – color blanc

   ambient «sabana» – marró

   ambient «bosc temperat» – carbassa

   El primer pas serà acolorir el marc del quadre del color que correspongui, en aquest cas el groc.

    

   3. Feu-los adonar que el quadre està subdividit en sis trossos més petits, com si fos un trencaclosques, i que cada tros correspon a un animal o planta propi d’aquell ambient. Els artistes decidiran quins animals o plantes volen, i per fer-ho caldrà que assignin un número a cada tros del quadre. Han de triar 6 números entre l’1 el 15, excepte en els quadres del mar i del bosc tropical, en què hauran de triar 12 números entre l’1 el 30. Poden triar els números que vulguin i distribuir-los en l’espai (el quadre) de la manera que els sembli.

    

   4. Un cop estiguin tots els quadres numerats, el director del joc, amb la bossa que conté els cartronets del «desert» a la mà, n’agafarà un a l’atzar i llegirà en veu alta el número i a continuació quin animal o planta li correspon i amb quin color o motiu s’ha de representar. Per exemple: el número 4 és el dromedari i s’ha de representar pintant punts grocs dins del tros que li correspon en el quadre. Tots els participants que hagin col·locat el número 4 en el seu quadre pintaran els punts grocs, i escriuran el nom dromedari en la part inferior del quadre, en l’espai on diu habitants.

    

   5. S’anirà repetint la mateixa operació fins que tots els artistes tinguin el seu quadre complet. El primer que ompli el quadre dirà en veu alta: desert!, i podrà anar a penjar la seva obra a la paret, per sobre de la zona de paper d’embalar blanc que tingui escrit el nom de l’ambient corresponent. La resta de participants el penjaran al final de cada partida quan ja estiguin tots els quadres del «desert» plens.

    

   6. Repetireu aquests passos successivament amb tots els ambients: pintar el marc del color corresponent, assignar números a cada tros, treure els cartronets d’un a un, etc.

    

   7. Cada cop que es llegeix un cartronet amb el nom d’un animal o planta, cal que l’enganxeu al paper d’embalar blanc o al suro a la zona de l’ambient que li correspon. D’aquesta manera, quan tots els pintors hagin acabat les seves obres, tots els noms d’animals i plantes que hagin sortit estaran exposats en el mural, col·locats en el seu ambient. Per damunt, quedaran exposades totes les representacions amb colors que han fet els artistes, també agrupades per ambients.

    

   8. Demaneu als artistes que s’acostin a l’exposició i contemplin les obres d’art, de manera que tots puguin veure quins altres animals i plantes han sortit a cada ambient diferents dels seus i quines combinacions de colors n’han resultat.

    

   9. Seguidament feu que es col·loquin asseguts còmodament davant de l’exposició i poseu-vos a parlar sobre el significat del conjunt de les obres:

   – Demaneu que analitzin si hi ha dos quadres iguals en algun dels ambients. En els quadres que tinguin animals o plantes repetits, coincideixen en la mateixa posició? Hem aconseguit una gran diversitat!

   – Faciliteu que expressin quins sentiments els desperta observar la varietat de formes i colors que entre tots han creat. D’una manera simbòlica han plasmat la realitat de la biodiversitat, riquíssima en formes i colors que origina múltiples combinacions sobre la capa de la terra. Demaneu a diferents participants que expliquin quin és el seu quadre preferit i per què.

   – Coneixen altres animals o plantes que no surtin en el mural? Quants més en podrien esmentar? Quantes espècies d’éssers vius creuen que hi pot haver en total a la terra? Quins ambients pensen que són més rics en espècies? Per què?

   – Comenteu que cada ambient té característiques pròpies. Sabrien dir les diferències entre el desert i la sabana? Com definirien un ambient d’alta muntanya? I les condicions de vida del bosc tropical? Demaneu a diferents participants que descriguin amb paraules com és cada un dels ambients i quines sensacions li produeix imaginar-lo. Aprofiteu l’ocasió per aclarir idees errònies.

   – Si canviéssim la forma del marc dels nostres quadres, les peces deixarien d’encaixar. De la mateixa manera, si es modifiquessin les característiques dels ambients, què podria passar?

   – Plantegeu què passaria si de cop i volta s’extingissin sis dels animals que hi ha al mural. Trieu sis animals a l’atzar i demaneu als artistes que tenien representat algun d’aquests animals que tapin el tros que correspongui amb cartolina o paper negre. Demaneu que expressin quins són els seus sentiments davant de les transformacions de les seves obres, i a continuació comenteu entre tots què podria passar en la realitat si s’extingís un vegetal conegut, que fos la base principal de l’alimentació de molts animals i persones. En la realitat les conseqüències de l’extinció d’una espècie van molt més enllà de l’estètica, existeixen múltiples relacions entre els éssers vius que els fan dependents els uns dels altres.

   – Podríeu fer entre tots un gran quadre abstracte amb la màxima diversitat? Dissenyeu-lo. 


   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments


    
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: de 10 a 16 anys
   Durada Durada: 60 minuts
   Grup Grup: de 30 a 40 participants
   Materials Materials: fotocòpies del material que s’esmenta, llapis de colors variats, 1 tira de paper d’embalar blanc de 3 m, tisores i cinta adhesiva o xinxetes
   Documentació necessària:
   Éssers vius, Quadres d'ambients
   Documentació addicional: 
   Característiques dels dominis bioclimàtics
   Espai: interior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
   conceptes claus Conceptes clau: biosfera, condicions per a la vida, zona climàtica, éssers vius, dependència del medi, animal, tipus de fauna, planta, tipus de vegetació, biodiversitat, adaptació, bioma, tipus de biomes, extinció d’espècies.
   Altres conceptes Altres conceptes: espècies, conservació de la biodiversitat, tipus de zones climàtiques.
   Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, associació, identificació de símbols, manifestació de sentiments, pintura; apreciació, constància, receptivitat, reflexió