Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• En comptes d’omplir els quadres d’un a un, ordenadament, podeu extreure cartronets de diferents ambients a l’atzar; ara bé, caldrà tenir cura d’aclarir, cada cop que se’n tregui un, a quin ambient pertany a fi d’evitar confusions.

 

• Aquesta activitat també es pot realitzar de manera menys pautada. Un cop tots els participants tinguin els quadres numerats, col·loqueu tots els cartronets, amb les correspondències entre animals i plantes amb números i mostres de colors, enganxats al paper d’embalar blanc dins de l’interval del seu ambient, però en l’ordre que vulgueu. Els artistes podran decidir en quin ordre volen pintar els seus quadres i només caldrà que s’acostin fins al paper d’embalar per obtenir la informació que necessiten per realitzar-los.

 

Extensions
 

  • Els papparazzis. Es pot efectuar un treball de recerca posterior sobre totes les espècies del mural que consisteixi a trobar una «foto» de cada un dels éssers vius dels cartronets per poder col·locar-la al costat del nom (poden servir cromos, dibuixos, postals, fotografies, etc.), amb una petita descripció general sobre l’animal o planta.
  • El meu lloc en el món. Confeccionar un mapamundi gran (una tira de paper d’embalar de dos metres pot servir), i proposeu als participants que investiguin a quines zones geogràfiques correspon cada un dels ambients. A continuació demaneu que investiguin en quin lloc del món podem situar cada una de les espècies considerades en l’activitat anterior.

 

Per a grups a partir de 14 anys
  

  • Fer l’activitat Art viu com a introducció, i a continuació dividir els participants en sis grups i proposar que s’organitzi una sessió de Crítics d’art: cada grupet agafarà el conjunt de quadres amb el marc del mateix color i aprofundirà sobre aquell ambient, buscarà el significat de l’abstracció, quins són els trets més significatius de l’«època groga» (el desert) o l’«època blava» (el mar), quins trets comuns tenen les plantes i animals de cada ambient, etc. Cada grup farà un informe sobre la seva època «d’art abstracte».

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 30 a 40 participants
Materials Materials: fotocòpies del material que s’esmenta, llapis de colors variats, 1 tira de paper d’embalar blanc de 3 m, tisores i cinta adhesiva o xinxetes
Documentació necessària:
Éssers vius, Quadres d'ambients
Documentació addicional: 
Característiques dels dominis bioclimàtics
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: biosfera, condicions per a la vida, zona climàtica, éssers vius, dependència del medi, animal, tipus de fauna, planta, tipus de vegetació, biodiversitat, adaptació, bioma, tipus de biomes, extinció d’espècies.
Altres conceptes Altres conceptes: espècies, conservació de la biodiversitat, tipus de zones climàtiques.
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, classificació, comparació, associació, identificació de símbols, manifestació de sentiments, pintura; apreciació, constància, receptivitat, reflexió