Objectius

  

L’activitat pretén ajudar a:

  • entendre què és la biodiversitat
  • entendre la seva importància i la necessitat de preservar les diferents formes de vida
  • comprendre els factors que poden afavorir o perjudicar la biodiversitat.

 

Activitat

 

Consisteix en un joc amb globus, on es relaciona la diversitat de les lletres i de les paraules amb la diversitat dels éssers vius.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 30 participants
Materials Materials: 5 globus blancs, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 4 globus grocs, 4 globus verds, 5 globus de color rosa, 1 retolador negre, pissarra, guixos dels mateixos colors que els globus
Documentació necessària:
Documentació addicional:  Conservació biodiversitat, Espècies descrites
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals, llengua
conceptes claus Conceptes clau: biodiversitat, éssers vius, animal, planta, espècies, freqüència/abundància d’espècies, extinció, ús sostenible,conservació d’espècies
Altres conceptes Altres conceptes: gens, biosfera, plantes espontànies/cultivades, herbívor, carnívor, zones climàtiques, destrucció d’hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, establiment de relacions causa-efecte i entre elements, generalització, síntesi, expressió oral i escrita; esperit crític, participació, reflexió