Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. S’han d’inflar els globus (millor amb una manxa d’aire) i marcar-los amb retolador negre; a cada color corresponen lletres diferents; per exemple, utilitzant l’ordre de freqüència relativa de les lletres en català:

  blanc – a, e, i, o, u

  vermell – s, r, d, m

  blau – l, t, c, n

  groc – p, q, v, f

  verd – b, g, x, j

  rosa – z, h, y, k, w

  2. L’àrea de joc pot tenir les dimensions d’una sala, però ha de ser buida o permetre un espai central obert on els participants es puguin moure. 

    

   Desenvolupament de l'activitat

     

   1. Els participants es col·loquen a la dreta i a l’esquerra de la pissarra. Llanceu uns quants globus blancs (amb vocals) i uns quants de colors a l’aire. Els nens i nenes que els agafin (cada un només en pot agafar un) se’n van a l’altre extrem de la sala o espai delimitat.

    

   2. Els participants que tenen globus ensenyen les lletres i aquestes s’apunten a la pissarra utilitzant per a cada lletra el guix de color corresponent al globus.

    

   3. Demaneu a tothom que pensi una mica i que intenti formar paraules amb aquestes lletres, amb la possibilitat que les lletres es puguin repetir. Quan algú troba una paraula, aixeca la mà i, a una indicació vostra, la diu i l’apunteu a la pissarra, cada lletra amb el seu color. Els participants que tinguin els globus amb les lletres corresponents a la paraula poden col·locar-se en línia per formar-la. Si es repeteix alguna lletra, el participant que la té haurà de «saltar» d’un lloc a l’altre i posarà en evidència la major freqüència d’aquell signe.

    

   4. Torneu a llançar de mica en mica globus d’altres colors amb consonants i més vocals. Tots tornen a intentar formar paraules, fent el mateix que abans. Suggeriu que, entre els mots escrits, n’hi incloguin alguns que designin animals i plantes.

   pa       ruc

   bruc    cuc

   rap      carpa

     

   5. Un cop heu utilitzat totes les lletres i heu aconseguit una llista que ompli la pissarra, comenteu com les paraules ens permeten anomenar i diferenciar tot el que ens envolta i que per fer paraules ens calen diferents lletres i algunes es repeteixen més que d’altres: la diferent freqüència amb què apareixen els colors a la pissarra ho mostra clarament. Quines són més freqüents?

     

   6. Demaneu als participants que tenen la lletra «z» o una altra consonant rosa que tornin al lloc de partida. Pregunteu quines paraules es perden en desaparèixer aquesta lletra i, a mesura que les vagin dient, encercleu-les. De moment no en perdrem gaires.

     

   7. Repetiu l’operació utilitzant una consonant de color vermell, com la «r», i veureu que es perden més paraules.

     

   8. Torneu-la a repetir amb una vocal com la «a» i constatareu que es perden moltíssimes paraules. Arribats a aquest punt ja podem aplicar l’analogia: es tracta d’entendre que la presència (o absència) de certs elements és determinant per a l’existència (o no existència) de certes realitats (lletres en relació amb paraules, certes espècies abundants en relació amb d’altres). No és recomanable forçar més la comparació.

    

   9. Subratlleu una paraula de la pissarra que correspongui a una planta i demaneu als participants que esmentin altres éssers vius (de la llista o altres) que depenen d’aquesta planta per viure. Feu-ne una llista a la pissarra. Què passaria si eliminéssim aquesta planta? Repetiu el procés partint d’un animal que sigui aliment per a d’altres.

    

   10. Feu-los adonar que, de la mateixa manera, a la nostra vida necessitem els components de la natura, tot i que alguns ens seran més familiars i en farem un ús més freqüent i d’altres ens resultaran més llunyans, però a la llarga igualment imprescindibles. Partint dels elements apuntats a la pissarra, demaneu als participants que esmentin quins són més necessaris per a la nostra vida. I per a la vida d’una planta o d’un animal que ens serveix d’aliment?

     

      

   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments

    

    
   Descarrega l'activitat      
   Edat Edat: a partir de 10 anys
   Durada Durada: de 50 a 60 minuts
   Grup Grup: de 15 a 30 participants
   Materials Materials: 5 globus blancs, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 4 globus grocs, 4 globus verds, 5 globus de color rosa, 1 retolador negre, pissarra, guixos dels mateixos colors que els globus
   Documentació necessària:
   Documentació addicional:  Conservació biodiversitat, Espècies descrites
   Espai: interior
   matèries Matèries: ciències naturals, llengua
   conceptes claus Conceptes clau: biodiversitat, éssers vius, animal, planta, espècies, freqüència/abundància d’espècies, extinció, ús sostenible,conservació d’espècies
   Altres conceptes Altres conceptes: gens, biosfera, plantes espontànies/cultivades, herbívor, carnívor, zones climàtiques, destrucció d’hàbitats
   Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, establiment de relacions causa-efecte i entre elements, generalització, síntesi, expressió oral i escrita; esperit crític, participació, reflexió