Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Amb participants a partir de 14 anys, podeu utilitzar cartes en comptes de globus (fetes amb cartolina de diferents colors) i realitzar l’activitat en grups de 4-5 participants. En lloc de llançar els globus repartiu un mateix nombre de cartes entre els grups, seguint la seqüència dels globus (primer només vocals-cartes blanques; després les vermelles, etc.). Cada vegada que repartiu les cartes demaneu a cada grup que faci paraules amb les lletres i definiu un temps de 2 minuts com a màxim. A continuació, un representant de cada grup fa la relació de lletres i paraules, i aquestes s’apunten a la pissarra. Els altres passos són similars a la dinàmica amb els globus.
  • Demaneu als nens i nenes que us ajudin a marcar amb diferents colors 4 o 5 grups de paraules de la llista segons les seves relacions. Per exemple, la mateixa arrel (peix, peixet, pescar); noms d’animals, noms de plantes, noms d’elements, etc. Compareu-ho amb les «famílies» i altres grups en què es classifiquen els éssers vius.
  •  Suggeriu als participants que escriguin individualment un comentari d’unes quantes línies sobre l’animal que els agrada més. Després que comptin les paraules que repeteixen més i les que utilitzen menys. Constatarem que hi ha unes poques paraules que repetim molt i moltes paraules que repetim poc o gens. De manera similar, a la natura hi ha poques espècies representades per molts individus i moltes espècies representades per pocs individus.
  •  El concepte de diversitat genètica en una mateixa espècie es pot treballar, per exemple, a partir de les diferències i característiques en comú entre tots els participants de l’activitat (l’alçada de cadascú, colors d’ulls i cabells, tipus de nas, formes de les mans) o entre els llapis o bolígrafs de tots els participants: n’hi ha de diferents mides, colors, poden escriure amb diferents gruixos, etc. Considereu la diversitat d’espècies (grups semblants: llapis, bolígrafs, retoladors) i la diversitat d’hàbitats (llocs on trobem els llapis, bolígrafs, etc.; dins els estoigs i motxilles o en llocs diferents a la sala: a terra, damunt les taules, sota les taules, en algun armari, llocs amb llum i ombra, amb més o menys ventilació, etc.).

 

Extensions

 

Per als més petits

  • Fer mòbils amb les paraules de la llista o amb dibuixos que les representin. Provar de treure paraules o dibuixos sense desequilibrar el mòbil.
  • Reunir segells de tota classe d’animals i plantes de diferents països. Muntar un gran plafó on surtin tots junts.
  • Fer un mural sobre la bellesa de la biodiversitat amb fotos de plantes, d’animals, de diferents ecosistemes, dels colors de la natura, etc.
  • Fer l’activitat núm.10 Art viu.
  • Visitar un jardí botànic o un parc zoològic on sigui possible contemplar moltes espècies diferents.
  • Veure un vídeo que faci explícita la bellesa de la biodiversitat i realci el seu valor.
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 15 a 30 participants
Materials Materials: 5 globus blancs, 4 globus vermells, 4 globus blaus, 4 globus grocs, 4 globus verds, 5 globus de color rosa, 1 retolador negre, pissarra, guixos dels mateixos colors que els globus
Documentació necessària:
Documentació addicional:  Conservació biodiversitat, Espècies descrites
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals, llengua
conceptes claus Conceptes clau: biodiversitat, éssers vius, animal, planta, espècies, freqüència/abundància d’espècies, extinció, ús sostenible,conservació d’espècies
Altres conceptes Altres conceptes: gens, biosfera, plantes espontànies/cultivades, herbívor, carnívor, zones climàtiques, destrucció d’hàbitats
Procediments i valors Procediments i valors: classificació, identificació de semblances i diferències, maneig d’informació, càlcul, establiment de relacions causa-efecte i entre elements, generalització, síntesi, expressió oral i escrita; esperit crític, participació, reflexió