Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. Imprimiu per a cada grup de participants els fulls 1 i 2 que trobareu a la documentació necessària, documentació_necessària que contenen respectivament els fragments de la història del senyor Al'Um-Ini Lleuger i Brillant i quatre finals possibles. Per als participants més grans (a partir de 14 anys) imprimiu també els fulls 3 i 4, documentació_necessària i esborreu amb típex en el full 1 les paraules emana (primer segment del text, cinquena línia), aixafaren (segon segment, segona línia), avió (tercer segment, primera línia), llaunes (quart segment, sisena línia) i futur (cinquè segment, segona línia).

  2. Retalleu el full 1 per les línies de traços i barregeu els segments en un ordre qualsevol.

 

Desenvolupament de l'activitat

 

1 . Demaneu als participants que s'organitzin en grups de 3 o 4 i anuncieu-los que tot seguit els repartireu un text que hauran de llegir: es tracta d'una història que és la mateixa per a tots els grups, però a la qual cada grup podrà posar el final que més li agradi.
  

2.  Aquest pas el plantejarem diferent per als grups de participants més joves i més grans.

Amb els petits: 

Resulta que algú ha retallat en trossos els papers on hi ha la història escrita i aquests han quedat desordenats. Doneu a cada grup els 5 retalls de la història barrejats i demaneu que els participants n'ordenin els passatges correctament. Cal establir un temps límit (màxim de 1 5 minuts) per reconfigurar la història. Passeu pels grups per comprovar què tothom aconsegueixi la seqüència adequada.

Amb els més grans: 

Accedir a la informació no sempre és senzill. La història que havíem de llegir es troba dispersa en fragments i, a més, alguns d'aquests fragments es troben en clau. Hauran de posar el text en ordre i trobar les paraules enigmàtiques en uns mots encreuats (full 3 de la documentació necessària). Per resoldre'l disposen d'informació complementària (full 4 de la documentació necessària).
  

3.  Un cop ordenada la història, demaneu a un voluntari que la llegeixi sencera, i tot seguit pregunteu a diferents participants quina resposta donarien a la pregunta que es fa el Sr. Al'Um-lni. Permeteu que es discuteixin les opinions.

4. Després lliureu a cada grup el full 2 per tal que llegeixin els finals possibles i en triïn un. Si no n'hi ha cap que els convenci prou, poden inventar un final diferent i fins i tot canviar alguna part de la història per tal de fer-la casar amb el desenllaç que desitgen.

5. Posada en comú: Un representant de cada grup explica com veuen el cas i comenta el final que han triat o elaborat i el perquè. Aneu comptabilitzant a la pissarra quantes versions s'inclinen per les diferents opcions possibles : estalvi, reutilització, reciclatge, abocador o altres opcions -més o menys pintoresques- que puguin ser imaginades pels participants. 

Després conduïu una discussió sobre:

-   els avantatges i inconvenients de l'alumini

-   com podem gaudir dels màxims avantatges i disminuir els inconvenients

-   el realisme de les diferents opcions

-   els avantatges i inconvenients de cada opció

-   quina opció sembla més desitjable en el futur

Per concretar un cas podeu utilitzar, i si s'escau completar, la pauta de valoració de productes que trobareu a la documentació addicional que n'avalua el cost ambiental en relació amb la seva necessitat.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: per a cada grup: fotocòpies dels fulls núm. 1 i 2, paper i material per escriure. Per als més grans (a partir de 13-14 anys) també les fotocòpies dels fulls núm. 3 i 4
Documentació necessària: Full núm. 1, Full núm. 2, Full núm. 3, Full núm. 4
Documentació addicional: Informació alumini
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos, ús sostenible de recursos, alumini, indústria de l’alumini, impacte sobre el medi, contaminació, residus industrials, reutilització i reciclatge, minimització de residus
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, mineria, consum/estalvi d’aigua, consum/estalvi d’energia, residus tòxics i perillosos, riscs per a la salut, consum, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: associació, lectura, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte i entre elements, consideració de tendències, argumentació, valoració, expressió oral i escrita, organització, treball en grup; responsabilitat