Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. Cal disposar d’un aparell reproductor de música, i de músiques variades.
    
  2. Haureu de reunir tantes parelles de llapis de colors diferents (preferentment de fusta) com parelles de balladors hi participin.
    
  3. Imprimiu, de la llista que us proposem, el nombre de parelles que necessiteu per realitzar l’activitat. Retalleu els usos i els tipus de plantes per separat (vigileu de no separar el símbol que acompanya cada paraula), i a cada parella de llapis del mateix color li enganxeu amb cinta adhesiva transparent els dos trossets de paper que li pertoquin. Procureu que les parelles quedin correctament formades, que a dos llapis del mateix color els correspongui una planta i una funció concreta. Per exemple: si a un llapis de color vermell li enganxeu la paraula «blat», a l’altre llapis vermell li haureu d’enganxar la paraula «pa».

   Hi ha molta bibliografia general per identificar plantes que pot ser útil per adaptar aquesta activitat a cada entorn.

    
  4. Feu dues piles de llapis separant les parelles: en una pila, les «plantes» i, en l’altra, els «usos». I poseu cada pila dintre d’una bossa o caixa opaca que tingui una obertura per ficar-hi la mà i poder treure’n un llapis. Cal que poseu el nom a la part exterior de la caixa, de manera que es diferenciïn a primer cop d’ull «plantes» i «usos».
    
  5. Cada participant disposarà d’un «carnet de ball». N’heu de fer un per persona. Podeu utilitzar el que us proposem.
    
  6. Cal preveure una pissarra o un paper mural.

    

   Desenvolupament de l'activitat


   1. Situareu tots els participants al centre del que serà la sala de ball i els informareu que han estat convidats a participar en una «festa vegetal», on tindran l’oportunitat de conèixer algunes «plantes» noves i de veure’n altres de ja conegudes, que estan convidades a la festa. Totes han vingut acompanyades d’una parella de ball: a cada planta li correspon un «ús» concret, és a dir, alguna de les coses que la humanitat ha après a fer amb ella. Però les parelles s’han separat i caldrà trobar l’adequada per poder ballar.
      
   2. Dividireu el grup en dos: una meitat seran «les plantes», l’altra «els usos», i posareu un grup a cada extrem de la sala, al costat de la caixa corresponent. Insistiu que els participants recordin en quina part de la sala estan situats per tenir-ho en compte a l’hora de retornar els llapis a la caixa.
      
   3.  Fareu que cada participant agafi un llapis de la bossa que li pertoqui, segons el grup on sigui. Han de llegir quina paraula té enganxada procurant que la resta no vegi de quin color és el llapis, i deduir quina serà la parella que hauran de buscar; per exemple, l’amanida pot pensar que li cal buscar l’enciam. Moltes plantes tenen usos múltiples (per exemple, amb maduixes podem fer gelats, batuts, pastissos, macedònies, caramels, etc.), però en aquesta activitat se n’hi assigna només un de concret: caldrà endevinar quin és.
      
   4.  Transcorreguts uns instants, es farà el senyal convingut, començarà a sonar la música i cada grup sortirà del seu racó per trobar la parella reclamant en veu alta allò que creuen buscar, o anunciant el que són, per si algú els reconeix com el seu complement. Un cop la trobin, poden verificar si és la parella correcta mirant els llapis de colors, per veure si coincideixen. En cas afirmatiu, faran entrexocar els llapis dient la frase: Toca fusta per ballar!, i podran iniciar el seu ball. És important que tothom trobi la seva parella abans que s’acabi la peça musical.
      
   5.  Un cop acabada la música, cadascú apuntarà en el seu «carnet de ball» el nom que ha tingut en aquest ball i amb quina parella ha ballat. Seguidament tornarà el llapis a la bossa de «plantes» o «usos» segons que correspongui.
      
   6.  Els participants que no trobin la parella correcta poden acostar-se al «punt de trobada» que serà una zona a prop del director del joc, i intentar trobar la parella entre els que quedin desaparellats abans que no s’acabi la música.
     
   7.  Cada cop que es vulgui ballar caldrà repetir tots els moviments: separar els dos grups, repartir els llapis de colors, cercar la parella i tocar fusta per ballar. Acabat el ball també caldrà sempre que cada u apunti en el seu carnet de ball la parella que ha fet.
     
   8.   Quan el director del joc consideri que s’ha de donar per acabada la sessió de ball, demanarà al participants que no se separin de l’última parella amb la qual han ballat, i els demanarà que observin el símbol que hi ha a l’etiqueta del seu llapis de color, al costat del nom. Un cop fet això, els demanarà que formin el grup més nombrós possible de participants que tinguin el mateix símbol, en el mínim temps possible.
     
   9.  Quant s’hagin format els grups, en total quatre, els donareu un minut a fi que entre tots descobreixin el perquè d’aquesta agrupació, i què hi ha en comú entre tots els llapis que tenen el mateix símbol. Comprovaran que s’ha format un grup d’aliments (verdura, fruita, infusions, condiments, espècies...), un segon grup de plantes amb usos medicinals o higiènics (sabons, perfums, medicaments, etc.), un tercer grup amb usos tèxtils o altres usos industrials (teixits, cordes, estores, tints, etc.) i un quart grup que recull l’aprofitament de la fusta (mobles, eines, objectes útils o decoratius, etc.). Podeu posar música perquè ballin, aquesta vegada en quatre rotllanes.
      
   10.   A continuació digueu a tots els participants que seguin còmodament davant de la pissarra o paper mural, amb els seus carnets de ball a la mà i demaneu-los que vagin dient quines són les parelles de ball de les quals coneixien la funció, però no coneixien la planta que hi correspon: aneu-les anotant en una columna. En una altra columna anotareu les parelles de les quals coneixien el nom de la planta, però no s’imaginaven alguna de les utilitats que li corresponen.
   • Un cop tingueu un bon nombre de parelles escrites a la pissarra, demaneu-los si totes les plantes que estan anotades els semblen del mateix tipus o poden distingir alguns grups (arbres fusters, verdures i fruites usades per a l’alimentació, plantes remeieres, plantes productores de fibra, etc.). Podeu acceptar agrupacions fetes amb diferents criteris. El que és important és que s’adonin de la diversitat de plantes i dels seus múltiples usos.
   • Pregunteu si creuen que la llista de parelles que tenen a la pissarra és exhaustiva o si encara coneixen més plantes útils o diferents maneres d’usar les que ja tenen escrites a la pissarra.
   • Pregunteu-los també si consideren que de totes les plantes se n’usa la mateixa part o una de diferent segons el tipus de planta o segons l’ús que se’n vulgui fer.
   • Demaneu-los si coneixen algun altre grup d’elements de la natura que siguem capaços d’usar de manera tan variada.
   • Demaneu-los que comentin com canviaria la nostra vida si desapareguessin, de cop, totes les espècies vegetals. Primer que pensin en les alimentàries i les conseqüències fatals que tindria per a la nostra subsistència. Després, que pensin en els usos no alimentaris (la fusta, les medecines, etc.). Segurament els podreu fer adonar de coses en què no havien pensat mai.
   • Pregunteu si els sembla important que als boscos tropicals s’estiguin extingint actualment espècies encara no identificades, de les quals no sabem les propietats.

     

    Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

    Suggeriments

     

     
    Descarrega l'activitat    
    Edat Edat: a partir de 7 anys
    Durada Durada: de 40 a 60 minuts
    Grup Grup: a partir de 20 participants
    Materials Materials: llapis de colors (parelles de llapis del mateix color), còpia del full amb la proposta de parelles, còpia del carnet de ball, cinta adhesiva transparent i tisores, aparell reproductor de música i músiques variades, 2 caixes
    Documentació necessària: Carnet ball, Llista de parelles
    Documentació addicional: Plantes i tint
    Espai: interior o exterior
    matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística (música)
    conceptes claus Conceptes clau: plantes, medicines, aliments, fusta, fibra, altres derivats de les plantes, conservació dels recursos biològics, biodiversitat com a recurs
    Altres conceptes Altres conceptes: plantes espontànies/cultivades, biodiversitat, productor, primeres matèries, satisfacció de necessitats
    Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, classificació, identificació de semblances, establiment de relacions entre elements, deducció, coordinació de moviments; apreciació, participació, reflexió