Objectius

  
L’activitat pretén ajudar a:

  • distingir entre animals reals i personatges imaginaris
  • diferenciar les característiques del animals reals de les que surten a les llegendes, les narracions infantils i els dibuixos animats
  • descobrir algunes de les associacions que fem entre certs animals i determinades característiques humanes; valorar el fonament d’aquestes atribucions
  • observar com la presentació fictícia, favorable o desfavorable, d’una espècie pot condicionar la nostra percepció i predisposar-nos a estimar i preservar tal espècie o bé a considerar-la indesitjable i perillosa.

 

Activitat

  
Els participants es convertiran en «agents d’actors» i hauran de buscar l’animal més indicat per representar un personatge d’una pel·lícula. Caldrà que preparin uns bons informes dels seus clients per aconseguir que els seleccionin per participar en el film.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: una sessió d’una hora (mínim); s'hi poden dedicar dues o més sessions
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: fulls de paper, llapis, còpies dels fulls de treball, pissarra, guix, retoladors, enciclopèdies sobre fauna
Documentació necessària: PersonatgesBon actorExpedient X
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals, llengua, literatura, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: animal, sentiments, prejudicis, instint, comportament, conservació de la biodiversitat
Altres conceptes Altres conceptes: Salvatge, domèstic, biodiversitat, herbívor, carnívor, omnívor, hàbitat, espècie, mitjans de comunicació, real/fictici, espècies amenaçades, extinció d’espècies, tradicions i costums
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, caracterització, classificació, identificació de semblances i diferències, comparació, maneig d’informació, argumentació, evocació, expressió oral i escrita, manifestació de sentiments; apreciació, cooperació, receptivitat