Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 

  Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • esmentin dos animals que majoritàriament tinguin una valoració positiva i diguin dues característiques reals de cada animal que puguin justificar aquesta bona opinió
  • esmentin dos animals que majoritàriament tinguin una imatge negativa i donin tres raons que justifiquin la seva existència a la natura
  • de tots els animals que s’han proposat a l’activitat, decideixin quins inclourien en una llista de protecció d’espècies i quins no, argumentant el perquè.


 


 

 


 

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: una sessió d’una hora (mínim); s'hi poden dedicar dues o més sessions
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: fulls de paper, llapis, còpies dels fulls de treball, pissarra, guix, retoladors, enciclopèdies sobre fauna
Documentació necessària: PersonatgesBon actorExpedient X
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals, llengua, literatura, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: animal, sentiments, prejudicis, instint, comportament, conservació de la biodiversitat
Altres conceptes Altres conceptes: Salvatge, domèstic, biodiversitat, herbívor, carnívor, omnívor, hàbitat, espècie, mitjans de comunicació, real/fictici, espècies amenaçades, extinció d’espècies, tradicions i costums
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, caracterització, classificació, identificació de semblances i diferències, comparació, maneig d’informació, argumentació, evocació, expressió oral i escrita, manifestació de sentiments; apreciació, cooperació, receptivitat