Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
 • Per als grups de menys edat és recomanable reduir el nombre de personatges que cada agència ha de treballar, ja sigui eliminant algun paper, o bé repartint només la meitat dels personatges a cada equip.
 • Podeu demanar-los que facin un dibuix de cada personatge, com si fos una «foto» que acompanyés la seva demanda de feina i que pot servir per veure com se l’imaginen, com el farien moure, si va vestit o no, etc.
 •  L’activitat és una bona ocasió per enriquir el vocabulari sobre els caràcters i trets de personalitat dels individus.

 

Extensions

 

Per a grups de 4 a 7 anys

 • Feu un sondeig previ entre el grup per veure quins són els contes amb personatges interpretats per animals que tot el grup coneix, quines sèries de dibuixos animats protagonitzades per animals s’emeten per TV i són més conegudes, etc. Seleccioneu quatre o cinc d’aquests animals diferents, preferentment personatges encarnats per animals domèstics (gos, gat, conill, ànec...). A partir d’aquí plantegeu un seguit d’observacions contrastant realitat amb ficció.
   
  Prepareu, per exemple, un vídeo dels dibuixos animats Tom i Jerry, i si és possible tingueu un gat o un ratolí (que pot ser d’algun dels infants) o, si més no, una fotografia de l’animal real. En una cartolina de color clar prepareu una graella per comparar les característiques dels dos animals, el real i el fictici. Es poden comparar tantes característiques com considereu oportú (van vestits?, porten sabates?, com caminen?, què mengen?, fan sorolls o parlen?, on dormen?, etc.). Podeu utilitzar retalls de revistes per representar les característiques que voleu remarcar.

 

Per a grups a partir de 10 anys

 • Agafeu la primera part d’aquesta activitat, en la qual, per grups, han de relacionar cada personatge descrit amb un animal, el que ells vulguin, i demaneu que a continuació redactin una narració, una història breu on intervinguin tots els personatges com si es tractés d’un guió teatral; un cop feta, cada grup haurà de representar la seva obra. Cada participant serà un personatge i haurà d’actuar segons el seu paper. Per caracteritzar els personatges, proposeu que confeccionin caretes de cartolina: això també donarà una idea de quina imatge es té de cada animal. Un cop fetes totes les representacions, caldrà debatre entre tots el aspectes més interessants que s’hagin observat: quins animals interpretaven els papers menys agradables i per què, si algun animal participava en més d’una representació, si feia sempre el mateix paper o no, si sortia molt perquè és molt conegut i familiar o perquè és un animal habitual en històries i pel·lícules, si les simpaties o antipaties responen a característiques reals o imaginàries, etc. Un cop finalitzat aquest debat, podeu proposar com a feina posterior fer un estudi de cada animal investigant les seves característiques reals i buscar una fotografia de l’animal per fer una exposició que sota el títol: Com és, com el veiem, agrupi les informacions que tenim de cada animal: per una banda, la informació real i la foto i, a sota, la careta que ells havien fet i la descripció del personatge.

 

Per a grups a partir de 12 anys

 • Partint de la mateixa definició de personatges, proposeu un joc per veure quants animals coneixem i quina imatge en tenim.
  Confeccioneu un quadre de doble entrada: a la fila de dalt hi col·locareu els diferents personatges i, a la columna de l’esquerra, hi posareu el nom dels grups d’animals (mamífers, ocells, peixos, etc.); feu fotocòpies d’aquest quadre, tantes com participants. Cada jugador disposarà d’un quadre i d’un llapis. Quan tots s’hagin llegit les definicions, els explicareu que hauran de pensar diferents animals a cada jugada; el director dirà un grup d’animals, per exemple, ocells, insectes, etc., i els jugadors anotaran el nom a la casella de l’esquerra i tindran un temps limitat per omplir totes les columnes amb l’animal d’aquest grup que considerin més adient segons la definició. Un cop finalitzat el joc, caldrà observar quins grups han resultat més complicats, quins més senzills i per què, quines coincidències s’han donat i per quines possibles raons, amb quin grup d’animals es quedarien i per què, i quines conseqüències podria tenir suprimir un grup d’animals.
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: una sessió d’una hora (mínim); s'hi poden dedicar dues o més sessions
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: fulls de paper, llapis, còpies dels fulls de treball, pissarra, guix, retoladors, enciclopèdies sobre fauna
Documentació necessària: PersonatgesBon actorExpedient X
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals, llengua, literatura, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: animal, sentiments, prejudicis, instint, comportament, conservació de la biodiversitat
Altres conceptes Altres conceptes: Salvatge, domèstic, biodiversitat, herbívor, carnívor, omnívor, hàbitat, espècie, mitjans de comunicació, real/fictici, espècies amenaçades, extinció d’espècies, tradicions i costums
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, descripció, caracterització, classificació, identificació de semblances i diferències, comparació, maneig d’informació, argumentació, evocació, expressió oral i escrita, manifestació de sentiments; apreciació, cooperació, receptivitat