Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1.  Confeccioneu un full de paper per a cada nen, on s’especifiqui la llista de  tot allò que hauran de cercar durant la sortida. Cal localitzar objectes que tinguin diferents característiques. Una llista possible seria:

  – alguna cosa que està creixent
  – alguna que ens sorprèn
  – alguna amb una olor molt agradable
  – alguna de molt antiga
  – alguna d’humida
  – alguna que camina
  – alguna que mai no ha estat viva
  – alguna que creiem que hi és, però que no podem veure
  – alguna que aquesta nit no hi serà
  – alguna que uneix
  – alguna que separa
  – alguna que no sabem què és
  – alguna que respira
  – alguna que hi és però que no hi hauria de ser
  – alguna de color vermell
  – alguna més baixa que tu
  – alguna que escalfa

  i així totes les característiques que us semblin convenients. És important que a l’hora de confeccionar la llista tingueu presents els trets del lloc que voleu estudiar i del grup de participants. També pot ser útil no donar aquesta llista de cop, sinó fraccionadament.
     

  1. Talleu dues tires de paper d’embalar blanc de la mateixa mida (1 x 3 m) per fer el trencaclosques. Prepareu-lo de la manera següent:
   Dibuixeu, en una de les tires de paper, el mateix nombre de peces que nois i noies hi participen. Les peces han d’estar encaixades unes amb altres i tenir el contorn irregular com les dels trencaclosques. L’altra tira de paper serà el suport on posteriorment anireu enganxant les peces.
   Retalleu les peces ordenadament tenint la precaució de numerar-les per la part de darrere. Poseu també el número a la tira de sota, en l’espai aproximat damunt del qual anirà col·locada cada peça retallada. Això us facilitarà molt el muntatge posterior del trencaclosques.
     
  2. Prepareu l’instrumental per dibuixar i acolorir els dibuixos.
     
  3.  Trieu un bosc on pugueu desplaçar-vos en una sortida.

    

   Desenvolupament de l'activitat


   1.  Organitzeu la sortida predisposant els participants a ser perceptius i respectuosos al màxim amb el medi que aniran a descobrir. Hauran de dur a terme una tasca d’investigació localitzant tots els objectes que constin a la llista que els proporcioneu. Cal recalcar que per arribar a completar la seva llista han de tenir tots cinc sentits alerta.
     
   2. Un cop arribats a lloc, feu una breu presentació de l’activitat, de les característiques generals de l’indret, de com i per on ens hem de moure, i delimiteu l’espai de recerca i el temps de què disposen, que pot oscil·lar entre 10 i 15 minuts.
     
   3. Cada participant ha d’anar fent la recerca de manera individual. Remarqueu la importància de l’observació atenta.
     
   4. Quan s’hagi acabat el temps d’observació, tothom torna al voltant del director de l’activitat, s’asseu còmodament fent una rotllana i s’inicia una ronda d’intercanvi d’informació repassant les llistes que s’han escrit. Aquesta ronda servirà per aclarir conceptes, donar noms correctes als objectes observats, intercanviar i ampliar coneixements, etc.
     
   5.  Un cop tothom s’ha expressat abundantment, demaneu als participants que esmentin diferents beneficis que els humans extraiem del bosc, ordenats en dues llistes:
    coses que es poden tocar (fusta, bolets, fruits, formes vegetals, pluja, etc.)
    coses que no es poden tocar, però que es poden percebre amb un altre sentit (olor, ombra, sons...) o bé es perceben anímicament (tranquil·litat, pau, soledat, por, etc.).
    Anoteu totes les paraules que vagin sortint.
    Pregunteu-los, encara, si creuen que el bosc ens proporciona algun altre servei que no es materialitza en una «cosa», sinó en una funció, per exemple, «frenar el vent». Aquí caldrà que feu referència a la manera com el bosc reté el sòl de l’erosió, produeix oxigen, fixa diòxid de carboni, filtra pols, etc. Afegiu totes aquestes funcions a la vostra llista. Aquesta llista podrà ser més o menys important i extensa segons l’edat dels participants.
     
   6. Un cop fet això, podeu tornar al lloc habitual d’estada (casa de colònies, centre d’esplai, aula...).
     
   7. En una sessió continuada o bé en una sessió posterior l’endemà, proposeu als nois que entre tots és possible oferir una nova visió del bosc visitat. Per fer-ho, cada un d’ells disposarà d’una de les peces del trencaclosques (del paper retallat prèviament) on podrà dibuixar una o unes quantes de les coses que recorda de la llista d’observacions. Poden utilitzar qualsevol de les tècniques de pintura que els proposeu: colors de fusta, plastidecors, ceres, aquarel·les, pintura de dit..., però és important que tinguin en compte el valor estètic de la seva feina i que omplin de color tot el paper de què disposen.
     
   8. Un cop fets els dibuixos, caldrà encaixar les peces reconstruint el trencaclosques i encolar-les sobre l’altra tira de paper per confeccionar un mural del bosc. Hi haurà un tros de paper per a cada un (Un per tots...), que seran les peces del trencaclosques amb les quals, entre tots, faran un sol mural (i tots per un), una sola imatge col·lectiva que reuneix un conjunt d’imatges individuals.
     
   9.  Pengeu el mural a la paret i feu que els participants se situïn còmodament al voltant, per tal que puguin observar la seva obra.
     
   10. A continuació, comenteu entre tots tant la imatge de conjunt com les diferents peces per tal de veure:
    – quins colors dominen, i per quina raó
    – si es repeteixen molt alguns dels elements, i per què (eren els que més abundaven, els més fàcils de dibuixar, els més sorprenents…)
    – si algun element no hi és recollit, comenteu si ha estat perquè no s’ha considerat important o perquè resultava molt difícil de dibuixar
    – si en els dibuixos s’hi reflecteixen éssers vius, funcions del bosc, elements inerts, etc.
    – si en el mural hi surten o no dibuixats elements artificials producte de la intervenció humana i, si n’hi ha, a quina mena d’activitat corresponen.

      

     Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

     Suggeriments

      

      
     Descarrega l'activitat      
     Edat Edat: a partir de 4 anys
     Durada Durada: 60 minuts o dues sessions de 30 minuts
     Grup Grup: de 15 a 20 participants
     Materials Materials: 1 full de paper per persona, llapis, dos trossos de paper d’embalar d’1 x 3 m, materials de pintura (cera, trempes, aquarel•les), tisores, cola
     Documentació necessària:
     Documentació addicional:
     Espai: exterior
     matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
     conceptes claus Conceptes clau: éssers vius, biodiversitat, comunitat, bosc, funcions del bosc, recursos biològics
     Altres conceptes Altres conceptes: sòl, dependència del medi, animal, planta, humitat, benestar, biodiversitat com a recurs
     Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, anàlisi, classificació, síntesi, pintura, dibuix; apreciació, reflexió