Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Amb els participants més petits és important confeccionar una llista com més concreta millor per tal de prioritzar l’observació discriminada. Si no saben llegir, aneu dient d’una en una les coses que han de buscar.
  • Si disposeu d’eines de marqueteria, feu que s’agrupin en equips de 10 o 12 i que cada equip confeccioni un trencaclosques amb planxes de fusta.
  • També ho podeu fer a partir de planxes d’argila tallades en peces i deixades assecar. Un cop seques, cal pintar-les.
  • Els participants més grans poden fer fotografies en comptes de dibuixos i muntar el trencaclosques amb el conjunt de les fotografies.

 

Extensions


  • Escriviu totes les paraules de la llista de beneficis i funcions del bosc en targetes de paper de tres colors diferents segons que es tracti de coses que es toquen, se senten, o funcions. Poseu totes les targetes barrejades en una pila, de cara avall. Per torns cada participant agafa una carta i ha de representar (escenificant-la) la paraula que té escrita. La resta del grup ha d’encertar-la. Atès el color de la targeta, tothom sap, d’antuvi, si es tracta d’una cosa concreta, d’una sensació o d’una funció. Si teniu la llista penjada a la paret, pot ser més fàcil encertar el significat de la mímica.
    Podeu dividir el grup en dos, i que cada un tingui un representant que pot anar-se alternant entre tots els components del grup. Es guanyen punts en funció de les paraules que s’encerten. Podeu fer una puntuació diferent segons els colors de les targetes.

Per a grups de més de 12 anys

  • Demaneu-los que analitzin totes les peces del trencaclosques i que es reuneixin en grups de tres per col·locar cada peça en una d’aquestes dues columnes:
           – coses que tenen preu
           – coses que tenen molt de valor i no tenen preu.
          Un cop fet això, cal que comparin i discuteixin els resultats.

         
          La idea de confeccionar una llista d'objectes que cal trobar ha estat treta del llibre Viviendo el paisaje.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 4 anys
Durada Durada: 60 minuts o dues sessions de 30 minuts
Grup Grup: de 15 a 20 participants
Materials Materials: 1 full de paper per persona, llapis, dos trossos de paper d’embalar d’1 x 3 m, materials de pintura (cera, trempes, aquarel•les), tisores, cola
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: éssers vius, biodiversitat, comunitat, bosc, funcions del bosc, recursos biològics
Altres conceptes Altres conceptes: sòl, dependència del medi, animal, planta, humitat, benestar, biodiversitat com a recurs
Procediments i valors Procediments i valors: observació, atenció, anàlisi, classificació, síntesi, pintura, dibuix; apreciació, reflexió