Objectius


L’activitat pretén ajudar a:

  • entendre la importància del sòl com a suport de la vida
  • conèixer els principals elements que constitueixen el sòl i la seva fragilitat
  • familiaritzar-se amb alguns grups d’éssers vius del sòl.

 

Activitat

Uns mitjons vells de llana o de cotó seran les sabates màgiques que ens permetran descobrir múltiples formes de vida en el sòl que després dibuixarem. A continuació muntarem uns quants jocs.

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació