Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  1. Aquesta activitat es pot fer durant una excursió a un bosc, camp, jardí o terreny abandonat. També es pot realitzar en un pati d’escola si no està pavimentat.
    
  2. Demaneu a cada participant que prepari per al dia de l’excursió una bossa o motxilla amb els estris esmentats a l’apartat de materials.
    
  3. També podeu portar materials (pala petita de jardí, diverses bosses o recipients) per recollir algunes mostres de sòl, i posteriorment fer experiments i/o muntar un terrari.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

    1. Cada participant s’ha de posar els mitjons vells de llana per sobre de les seves sabates i ha de passejar una estona per entremig de la vegetació amb els mitjons posats.
      
    2. Després s’han de treure els mitjons amb molta cura per no perdre cap dels elements que s’hi hauran enganxat, i els han de col·locar dins una bossa o d’un sobre gros. Els podeu plantejar que cada element enganxat als mitjons correspon a un missatge de l’indret on han passejat, missatge que els caldrà interpretar.
      
    3. Un cop de retorn a l’aula o taller, en un lloc on puguin dibuixar, els participants s’organitzen en grups de 4 o 5 i trien un nom que identifiqui cada grup. Han de treure tots els elements que s’hagin enganxat als seus mitjons i els han de col·locar ordenadament sobre fulls de paper din a-3 per dibuixar-los.
      
    4. Ara cal fer una operació de descoberta de «qui viu aquí»... Al costat de cada element trobat, han de dibuixar-hi també l’ésser viu a qui va pertànyer. Per exemple, una llavor petita: al seu costat hi dibuixaran una planta; en el cas d’una ploma, un ocell; en el cas d’un tros d’escorça d’arbre, l’arbre sencer. Feu servir lupes de mà per descobrir els detalls dels elements trobats. Remarqueu que molts pobladors del sòl són d’una mida força petita i que fins i tot n’hi ha que no es poden veure a simple vista (microorganismes).
      
    5. Un cop hagin acabat de dibuixar, es fa una llista comuna de tot el que han trobat i dels éssers vius que han descobert, que habiten o han habitat aquell lloc. Podeu demanar a cada grup que faci una taula, on classifiquin i comptin els éssers vius que depenen directament del sòl per viure, els que l’utilitzen només per caminar, descansar, construir un refugi, o bé els que s’alimenten del que troben al sòl.
      
    6. Feu una posada en comú comentant les taules. Entre tots confeccioneu una llista de les característiques que té el sòl i comenteu de quines maneres permet l’existència dels éssers vius.
      
    7. Podeu plantejar encara un petit joc. Amb la llista de tots els elements i éssers vius dibuixats, es verifica quins són els elements que tothom ha trobat i els éssers vius corresponents. Es trien entre 5 i 12 d’aquests elements (segons l’edat dels participants) i cada grup col·loca els dibuixos corresponents en una taula i es guarden tots els altres dibuixos que no són a la llista. Llavors cada grup selecciona 2 o 3 dibuixos entre els que té en exposició i els amaga en un sobre amb el nom que l’identifica. Seguidament haurà d’agafar un full de paper i llapis i, seguint un ordre sortejat o determinat pel director de l’activitat, haurà d’anar passant per les taules i escriure quins són els elements que creuen que han amagat els altres grups. Cada cop que un grup encerta un element amagat d’un altre grup, té dret a demanar-li un dibuix que no pertanyi a la llista comuna. Al final els grups fan un mural o un mòbil representant el sòl, amb tots els dibuixos que han aconseguit. Els que n’hagin encertat més, tindran gran varietat d’elements, i per tant el seu sòl serà més ric, mentre que el dels altres serà més pobre. Per acabar demaneu-los que proposin altres llocs on podrien anar amb les sabates màgiques.
    Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

    Suggeriments


     
    Descarrega l'activitat      
    Edat Edat: a partir de 12 anys
    Durada Durada: de 30 a 45 minuts
    Grup Grup: fins a 30/40 participants
    Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
    Documentació necessària:
    Documentació addicional:
    Espai: interior o exterior
    matèries Matèries: ciències naturals i socials
    conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
    Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
    Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació