Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació 
 

Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • donin 3 exemples diferents de com el sòl és important com a suport de la vida i esmentin 3 o més grups d’éssers vius que depenen directament del sòl
  • esmentin 3 activitats naturals o humanes que puguin perjudicar la vida del sòl
  • pensin què passa en un lloc que ha perdut el sòl fèrtil: quin aspecte té? Hi podrien viure les plantes i els animals?

 

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació