Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
 • Repetiu l’activitat en diferents èpoques de l’any o en diferents indrets i tipus de sòl (ex.: en boscos d’alzines, de pins o amb falgueres, en un jardí, un camp de conreu o un terreny abandonat, etc.). Treballeu les diferències que es trobin.

 

Extensions

 

 • Es pot fer un quadern de camp amb els dibuixos anotant l’època de l’any en què s’han realitzat i el lloc per on s’ha passejat amb les sabates màgiques. Complementar els dibuixos buscant més informació sobre les plantes, animals, fongs i altres éssers vius que es troben en el sòl.

 • Identificar les característiques dels fruits i les llavors que s’enganxen als mitjons i classificar-los segons la forma de l’estructura que els permet d’adherir-s’hi: eriçats, llança, bola amb espines, plomes, estels de garfis (n’hi ha que recorden les armes medievals), etc. Remarqueu que aquests elements permeten a les plantes dispersar les seves llavors per mitjà dels animals que les transporten adherides al seu pelatge.

 • Muntar un terrari amb cucs de terra i observar la successió d’esdeveniments al llarg d’unes setmanes. Es pot fer en una caixa amb dos costats de vidre transparent i omplir-lo alternant capes de sorra i d’humus. S’hi posen alguns cucs i es tapa amb un drap gruixut de manera que no hi entri la llum. Al cap d’uns quants dies es treu el drap i es verifica com els cucs han barrejat la terra.


 • Preparar una caixa mostrari (gran) amb mostres de diferents tipus de sòl (en capsetes petites, etiquetades amb el nom i lloc on s’han recollit).

 • Provar la capacitat de retenció d’aigua pesant cada mostra abans i després d’assecar-les molt bé en una estufa. La diferència correspon a l’aigua que s’ha evaporat.

  Es poden realitzar alguns experiments amb els diferents tipus de sòl. Podeu trobar-ne alguns exemples als llibres:
  Del Carmen, L. (1984). La recerca al sòl. Col·lecció Bivac. Editorial Teide.

  Farndon, J. (1992). La Tierra en tus manos. Col·lecció Ciencia Viva. Editorial Plaza & Janes.


 • Omplir uns quants testos amb diferents tipus de terra i sembrar llavors d’una mateixa espècie de planta i en la mateixa quantitat. Col·locar-los en un lloc on rebin la mateixa quantitat de llum, regar-los sempre amb la mateixa quantitat d’aigua i analitzar els resultats de la germinació i del creixement verificant quins són els sòls més propicis per a aquesta planta. Investigar i discutir les raons i característiques que tenen els sòls per tal d’afavorir més o menys el desenvolupament de la planta. Explicar que els diferents tipus de sòls estan relacionats amb els diferents tipus de vegetació.

 • Fotografiar diversos éssers vius que viuen en el sòl. Amb les fotos obtingudes muntar una exposició o confeccionar un catàleg.
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: pissarra o panell, guix, retoladors, mapa de la regió, mapamundi, agulles amb cap de colors, alguns fulls de paper d’escriure i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: planeta Terra, hàbitat, aliment, aigua, espai, capacitat de càrrega, dependència del medi, escala local/global, recursos, origen materials
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, satisfacció de necessitats, refugi, proveïment urbà, petjada ecològica
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, maneig d’informació, localització, utilització espai/temps, establiment de relacions, deducció, síntesi; apreciació, participació