Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
 • Per als més petits: proposeu-los dibuixar un còmic entre tots els grups, repartint els episodis de la història del senyor Al’Um-Ini.
 • Per als més grans: podeu imprimir el text de l’activitat o altres textos que els aportin més informació sobre els diferents aspectes de l’extracció, producció i consum de metalls. Repartiu-los al final de les proves de manera que tinguin més elements per a la discussió.

Extensions


 • Dibuixar les escenes que es descriuen en els fragments 1 i 2 de la història i escriure a cada dibuix frases sobre els sentiments que produeix cada una d’elles.
 • Fer una llista d’objectes d’alumini o amb alumini que els participants utilitzen, mirant de calcular les quantitats que es fan servir i amb quina freqüència. Per exemple, quantes llaunes de refresc beuen per setmana, si tenen raquetes de tennis, bicicletes, esquís o altres materials esportius fets amb alumini, o si són d’alumini les olles de cuinar, les estructures de les finestres de la casa on viuen, etc. Considerar en cada cas quant de temps duren aquests objectes i valorar si valia la pena fer-los d’alumini.
 • Fer una llista dels objectes d’alumini que s’utilitzen al centre i proposar:

– altres usos no habituals que permetin aprofitar-los més temps

– maneres de reduir el consum d’alguns d’aquests objectes

– maneres de col·laborar en el seu reciclatge.

Divulgar aquestes propostes i intentar posar-les en pràctica en el centre i a casa.

Nota: es pot fer servir un imant per saber quins objectes metàl·lics són d’alumini. Els que no s’hi enganxen ho són.

 • Visitar un centre de reciclatge d’alumini i una planta de triatge d’envasos.
 • Fabricar un «aixafallaunes» per disminuir el volum que ocupen i afavorir-ne el reciclatge. Connectar amb empreses que es dediquin al reciclatge d’alumini o altres metalls i acordar un preu per kg de llauna recollida. Destinar els diners que es facin a plantar un gran arbre al pati de l’escola. Posar un cartell d’alumini amb el nom de l’arbre i la data, i la raó d’haver-lo plantat.

 

Per als més grans

 • Localitzar en un mapamundi els països amb jaciments de bauxita i els principals centres productors d’alumini. Suposant que ens trobem en un jaciment enmig de la selva amazònica i que volem obtenir pols d’alumini allí mateix, discutir per grups què seria més convenient per obtenir l’energia necessària: construir-hi una central nuclear, fer-n’hi una de tèrmica o inundar una vall per fer un embassament. Organitzar un debat per analitzar avantatges i inconvenients.
  Calcular la quantitat de tones d’alumini i de contaminants que es produeixen a l’Amazònia tenint en compte que es fan servir 210 tones de sosa càustica cada dia.
    
 • Elaborar una ecoauditoria de l’alumini al centre escolar. Podeu inspirar-vos en l’experiència de l’Institut Juan Manuel Zafra. OPERACIÓ ALUMINI.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: per a cada grup: fotocòpies dels fulls núm. 1 i 2, paper i material per escriure. Per als més grans (a partir de 13-14 anys) també les fotocòpies dels fulls núm. 3 i 4
Documentació necessària: Full núm. 1, Full núm. 2, Full núm. 3, Full núm. 4
Documentació addicional: Informació alumini
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos, ús sostenible de recursos, alumini, indústria de l’alumini, impacte sobre el medi, contaminació, residus industrials, reutilització i reciclatge, minimització de residus
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, mineria, consum/estalvi d’aigua, consum/estalvi d’energia, residus tòxics i perillosos, riscs per a la salut, consum, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: associació, lectura, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte i entre elements, consideració de tendències, argumentació, valoració, expressió oral i escrita, organització, treball en grup; responsabilitat