Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 Avaluació

  Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • comentin quins ambients de la ciutat tenen més diversitat d’espècies i expliquin quins els sembla que en són els motius
  • dibuixin el racó que prefereixin de la ciutat i algunes espècies de plantes i d’animals que hi puguin viure
  • escriguin una carta a l’alcalde demanant que plantin arbres en una zona de la ciutat i que ho argumentin amb els beneficis que aquests arbres comportaran per als ciutadans.

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: de 60 a 80 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: 40 m de cordill, 50 cm de cinta de cada color (vermell, verd, blau, marró, gris), materials per escriure, 15 lupes, una pissarra portàtil
Documentació necessària:
Documentació addicional: Beneficis de la vegetació a la ciutat
Espai: exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: vegetació i fauna urbanes, éssers vius, dependència del medi, hàbitat, animal, planta, biodiversitat, espècie, freqüència/abundància d’espècies
Altres conceptes Altres conceptes: sòl, jardins i parcs urbans, ciutat, animal domèstic/salvatgea
Procediments i valors Procediments i valors: descripció, comparació, càlcul, interpretació de dades, localització, utilització de l’espai, establiment de relacions entre elements, manipulació d’éssers vius, valoració, expressió oral i gràfica, dibuix, treball en grup; constància, cooperació, participació, reflexió