Objectius

 
L’activitat pretén ajudar a:

  • comprendre que existeixen diferents cultures
  • observar com cada cultura determina comportaments diferents
  • reflexionar sobre els prejudicis que dificulten la nostra relació amb persones de contextos culturals diferents
  • valorar la diversitat cultural com a riquesa.

 

Activitat

 

Els participants celebren una festa de benvinguda a la qual assisteixen com a invitats estudiants de diferents països i cultures, i cadascú es comporta segons els seus costums propis.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: a partir de 20 participants
Materials Materials: 4 targetes per a les instruccions, paper i bolígraf per als observadors, refrigeri (refrescos, galetes...), música (optativa)
Documentació necessària: Targetes dels grups culturals
Documentació addicional:  Festivitats i ornaments
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, ètica, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, consciència, actituds, prejudicis, valors, comportaments, tradicions i costums, convivència, cultura, identitat, diversitat cultural, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: estil de vida, sentiments, hàbits, ètica
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, caracterització, comparació, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, manifestació de sentiments, dramatització; apreciació, esperit crític, reflexió, tolerància