Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 

Informació


De la mateixa manera que celebrem la diversitat dels éssers vius de la terra, podem també apreciar una rica diversitat_cultural dins de l’espècie humana. Hi ha molts factors importants vinculats al concepte de cultura: les llengües, les arts, les creences, l’ètica, els hàbits, etc. Dintre de cada comunitat humana aquests factors van evolucionant de manera diferent fent que cada grup humà adopti una manera de viure pròpia amb la qual els seus membres s’identifiquen. Els costums, els mites, els cultes permeten als membres d’un determinat grup social o comunitat orientar-se, conscientment o inconscientment, en la vida. La cultura és un element diferenciador, ens separa a «nosaltres» dels «altres».

   

Tots preferim viure en un lloc on la gent és com nosaltres i ens plau ser amics de la gent que té els mateixos gustos. Fins i tot a vegades acabem tractant d’intrusos aquells qui són simplement diferents, i la seva presència pot produir reaccions de tancament. I, tanmateix, observar les diferències respecte als altres ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos, de manera que el contacte amb algú que sigui diferent ens ajuda a definir la nostra identitat. En un moment en què el món se’ns fa petit i vivim tots a la «vila global», el repte és trobar el punt d’equilibri entre la independència i la interdependència, entre la identitat i la comunitat. Si veiem el món com un únic ecosistema, és imprescindible trobar noves regles i etiquetes universals que ens ajudin a comprendre’ns mútuament i ens permetin cooperar. La tolerància és la primera clau cap al coneixement i la comprensió que ens posa en camí de valorar les diferències i la diversitat.

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

   
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: a partir de 20 participants
Materials Materials: 4 targetes per a les instruccions, paper i bolígraf per als observadors, refrigeri (refrescos, galetes...), música (optativa)
Documentació necessària: Targetes dels grups culturals
Documentació addicional:  Festivitats i ornaments
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, ètica, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, consciència, actituds, prejudicis, valors, comportaments, tradicions i costums, convivència, cultura, identitat, diversitat cultural, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: estil de vida, sentiments, hàbits, ètica
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, caracterització, comparació, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, manifestació de sentiments, dramatització; apreciació, esperit crític, reflexió, tolerància