Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

 Avaluació

  Per estructurar exercicis d’avaluació suggerim que els participants:

  • seleccionin tres situacions quotidianes en la nostra forma de vida i que intentin explicar quina és la reacció considerada «correcta» i, per tant, la que és acceptada culturalment
  • escullin dos altres països de cultura mediterrània, els comparin amb el propi i esmentin dues característiques (costums, tradicions, etc.) comunes a tots tres i dues característiques que els diferenciïn
  • analitzin de manera crítica el fenomen dels esports: per què ens identifiquem amb un determinat equip i quins sentiments desperta la presència de seguidors d’un altre equip.

 

 


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: a partir de 20 participants
Materials Materials: 4 targetes per a les instruccions, paper i bolígraf per als observadors, refrigeri (refrescos, galetes...), música (optativa)
Documentació necessària: Targetes dels grups culturals
Documentació addicional:  Festivitats i ornaments
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, ètica, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, consciència, actituds, prejudicis, valors, comportaments, tradicions i costums, convivència, cultura, identitat, diversitat cultural, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: estil de vida, sentiments, hàbits, ètica
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, caracterització, comparació, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, manifestació de sentiments, dramatització; apreciació, esperit crític, reflexió, tolerància