Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments
  • Per als participants de menys edat, pot facilitar la dinàmica que s’incloguin normes concretes de comportament a les targetes dels grups culturals. Per exemple: normes per saludar-se (alçar la mà mostrant-ne la palma, donar-se la mà, besar-se, acariciar el cap de l’altre...); normes de conversa (mirar-se als ulls, abaixar la vista, acostar-se molt...); to de veu de les converses (parlar cantant, parlar plorant, parlar molt fluixet...); temes d’interès en les converses (la família, el camp, el temps que fa, els treballs...).

 

Extensions

 

Per a grups de 7 a 9 anys

  • Proposeu que preparin els «menús de les festes». Entre tot el grup, que seleccionin festes tradicionals que tinguin relació amb algun menjar típic. A partir d’aquí que preparin els menjars pintant amb ceres o llapis de colors els aliments sobre plats de cartró. Cada participant pot «cuinar» un plat típic que es mengi a casa seva en alguna festa important.
    Amb aquesta activitat es poden treballar múltiples aspectes: tipus d’aliments, origen, formes i colors, noms i costums diferents a l’hora de cuinar-los i de menjar-los.

Per a grups de 10 a 16 anys

  • Sota el lema Un món divers prepareu una activitat d’aproximació a altres cultures. Dividiu el grup en quatre. Cada subgrup serà especialista en un tema que pot ser comú a totes les cultures i per tant serà comparable. Per exemple, les cases, el menjar, els vestits, la religió, les cançons, etc. Cada grup haurà d’investigar el tema que li ha estat assignat en cinc punts geogràfics diferents i distants. Haurà de reunir informació que respongui a com són? i per què? de cada tema i lloc. Un cop reunida la informació, es pot celebrar que existeix un món divers: cada grup mostrarà el resultat del seu treball de la manera més atractiva possible (reproduint a escala les cases, cantant les cançons, cuinant els plats i oferint degustacions, etc.). Una vegada celebrada la festa, en una sessió posterior, demaneu a cada grup de treball que compari la informació que ha obtingut dels cinc punts investigats i que confeccioni dues llistes: en una caldrà comentar les semblances i els trets comuns que han trobat en els cinc punts geogràfics, i en l’altra les diferències i els trets que són exclusius de cada cultura. Comparant la llista, és interessant que es plantegin preguntes com ara: Existeixen necessitats comunes a totes les cultures? Quines són?, etc.

Per a grups de més de 14 anys

  • Proposeu la lectura d’Els Papalagi. Dividiu el grup en petits grups de treball, de dues o tres persones. Repartiu el llibre per capítols i doneu un capítol a cada grup. Un cop llegit, proposeu que facin un còmic que reflecteixi les dues visions del món, el món dels homes blancs i el món del cabdill samoà.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de (10) 12 anys
Durada Durada: de 30 a 45 minuts
Grup Grup: a partir de 20 participants
Materials Materials: 4 targetes per a les instruccions, paper i bolígraf per als observadors, refrigeri (refrescos, galetes...), música (optativa)
Documentació necessària: Targetes dels grups culturals
Documentació addicional:  Festivitats i ornaments
 Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, ètica, educació artística
conceptes claus Conceptes clau: societat, grup social, consciència, actituds, prejudicis, valors, comportaments, tradicions i costums, convivència, cultura, identitat, diversitat cultural, comunicació
Altres conceptes Altres conceptes: estil de vida, sentiments, hàbits, ètica
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, caracterització, comparació, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, manifestació de sentiments, dramatització; apreciació, esperit crític, reflexió, tolerància