Objectius


L’activitat pretén ajudar a:

  • conèixer els factors_limitants que influeixen sobre la població d’ocells aquàtics migradors
  • descriure els efectes de la disminució i de la degradació dels hàbitats sobre les poblacions d’ocells aquàtics migradors
  • treure conclusions sobre la importància de mantenir aiguamolls arreu del món, ja que els ocells necessiten hàbitats adequats tant en el lloc d’hivernada com en el d’estiueig.

 

Activitat

 

Els nois i noies fan d’ocells aquàtics que es desplacen entre el seu lloc de nidificació i els seus llocs d’hivernada i que són sotmesos a riscos en els dos indrets i durant el trajecte. D’una manera dinàmica descobreixen alguns dels principals factors que incideixen en la supervivència de poblacions d’ocells migradors.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 7 anys
Durada Durada: 45 minuts
Grup Grup: fins a 40 participants
Materials Materials: 2 plats de cartró per cada grup de tres participants, 6-8 cadires, 7 cartells amb noms de les rutes migratòries
Documentació necessària: Principals rutes migratòries
Documentació addicional:  Article
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: ocells aquàtics, migració, espai, aiguamolls, hàbitat, degradació de l’hàbitat, factors limitants, dependència del medi, espècies amenaçades, condicions per a la vida
Altres conceptes Altres conceptes: població, impacte, contaminació de l’aigua, conservació dels recursos biològics, espais protegits, organismes internacionals, zona climàtica
Procediments i valors Procediments i valors: identificació de semblances i diferències, càlcul, utilització espai/temps, simulació, generalització, valoració; entusiasme, participació