Objectius

 
L’activitat pretén ajudar a:

• posar de manifest que els diferents estils de vida són determinants del tipus i la quantitat de deixalles que es produeixen

• reflexionar sobre la importància que té reduir la quantitat de deixalles

• observar que a cada lloc del món hi ha realitats diferents que determinen hàbits de vida diferents

• entendre que produir més deixalles no és sinònim de viure millor.

 

Activitat

 

Delegacions de diferents països es reuneixen per parlar sobre els residus que es generen als respectius llocs d’origen, però per un error d’organització es traspaperen totes les dades. Els delegats hauran d’identificar quines són les seves dades i anar-les reunint a cada jugada.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: un full d’informació per a cada país, un full de control de jugades per grup, cartolines, cinta adhesiva o xinxetes
Documentació necessària: Fitxa deixalles, Informació bàsica, Notícies dels països, Control jugades
Documentació addicional: Gràfiques
Espai: interior o exterior (si es disposa d’un panell per penjar els papers)
matèries Matèries: matemàtiques, ciències socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: residus, consum, diferències Nord-Sud, desenvolupament, indicadors de desenvolupament, estil de vida
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, minimització de residus, societat
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, classificació, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, formulació d’hipòtesis, deducció, síntesi, presa de decisions; acceptació, esperit crític, reflexió