activitat4
Objectius


L’activitat pretén ajudar a:

  • explicar diferents formes d’utilització de l’aigua
  • apreciar el valor que l’aigua té per a la vida
  • orientar l’actitud dels infants envers l’estalvi d’aigua.

 

Activitat


Els nens i nenes es desplacen pel terreny de joc identificant diferents usos habituals de l’aigua i recordant que cal obrir i tancar l’aixeta sempre que es realitza alguna d’aquestes activitats. Cada cop que ho facin bé guanyaran una gota d’aigua que podrà beneficiar un altre ésser viu. No malgastar aigua comporta beneficis per a les persones i per a la natura.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
tit_act4
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 4 a 7 anys
Durada Durada: de 30 a 40 minuts
Grup Grup: fins a 20/25 participants
Materials Materials: 6 cartolines blanques, gomets o cartolina blava, retoladors, colors, cinta adhesiva, un rectangle de paper d’embalar (1 m mínim)
Documentació necessària: 
Documentació addicional: Dibuix aixetes, Dibuix accions
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua, expressió corporal
conceptes claus Conceptes clau: aigua, dependència del medi, aigua com a recurs, consum/estalvi d’aigua, conservació de l’aigua, implicació personal, hàbits
Altres conceptes Altres conceptes: condicions per a la vida, potabilitat, qualitat de l’aigua
Procediments i valors Procediments i valors: atenció, associació, identificació de símbols, utilització d’espai i temps, establiment de relacions causa/efecte, coordinació de moviments, imitació; apreciació, participació, responsabilitat