Objectius


  L’activitat pretén ajudar a:

  • entendre com les marees negres poden afectar els ambients marins i en concret els mediterranis
  • examinar algunes de les possibles conseqüències negatives de la contaminació del mar
  • conèixer algunes solucions tècniques de què es disposa actualment.

 

Activitat

 

Els participants fan una simulació d’una marea negra a base d’aigua, oli, ous durs i plomes. Trobaran la manera de pal·liar la contaminació del mar?


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat    
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: fins a 30 participants
Materials Materials: aigua, detergent, oli de cotxe;per a cada grup: 3 ous durs, 2 recipients (bols), una cullera o comptagotes, una lupa, una ploma d’ocell, fulls de paper i llapis
Documentació necessària:
Documentació addicional:  Contaminació marina
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: marea negra, impacte sobre el medi, degradació d’hàbitats, fauna marina, contaminació del mar
Altres conceptes Altres conceptes: mar, conservació del mar, conservació dels recursos biològics, espècies amenaçades, riscs ambientals, organismes internacionals
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, identificació de semblances i diferències, càlcul, interpretació, establiment de relacions causa-efecte, experimentació, generalització, valoració, expressió oral, treball en grup, apreciació; responsabilitat