Objectius

 

L’activitat pretén ajudar a:

  • conèixer els efectes de l’erosió hídrica
  • comprendre el paper de la vegetació com a protectora del sòl
  • entendre la influència d’algunes activitats humanes en els processos de pèrdua de sòl
  • identificar algunes mesures de gestió i conservació del sòl.

 

Activitat

 

Consisteix a «fabricar» illes, fins i tot fent-hi créixer plantes a fi de simular alguns processos tant de formació del sòl com de la seva erosió i desertització.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 16 anys
Durada Durada: 5 dies consecutius (2 sessions de 50-60 minuts i 3 sessions de 30 minuts)
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: un recipient ample (2 l) i cinta adhesiva ampla; per a cada grup: 3 garrafes iguals de plàstic transparent (de 5 a 8 litres), 1 bol, pedres de diferents mides (diàmetre màxim 4 cm), grava volcànica, terra vegetal d’exterior, 3 tubs de plàstic transparent (25 cm de llarg per 0,5 de diàmetre), 3 ampolles d’aigua d’1,5 l, 0,5 kg de llenties petites, tisores
Documentació necessària: Diari de viatge + informe dels experts, Instruccions, Fitxa diària
Documentació addicional:  Text Illes Aran, Experiment
Espai: interior, amb llum del sol
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: sòl, formació del sòl, sòl com a recurs, vegetació, colonització, pluja, erosió
Altres conceptes Altres conceptes: dependència del medi, condicions per a la vida, mar, riu, cicle de l’aigua, clima, desforestació, desertització
Procediments i valors Procediments i valors: descripció, identificació de semblances i diferències, comparació, establiment de relacions causa/efecte, deducció, generalització, valoració, expressió gràfica i oral, organització, treball en grup; constància, reflexió, responsabilitat